Sosiale og økonomiske studier 084

En økonometrisk analyse av utviklingen i importandelene for industrivarer 1968-1990

Dette arbeidet presenterer resultater fra en økonometrisk analyse av utviklingen i importandelene for industrivarer.

Dette arbeidet presenterer resultater fra en økonometrisk analyse av utviklingen i importandelene for industrivarer. Det er estimert importandelsfunksjoner for åtte vareaggregater på norske årsdata med relative priser og et trendledd som de viktigste forklaringsvariablene. Importandelene for varene som analyseres har økt betydelig over estimeringsperioden 1968-1990. Resultatene tyder på at vekst i forholdet mellom hjemmepriser og importpriser er hovedfaktoren bak dette for fire av varene. Økt internasjonal arbeidsdeling, representert ved trendleddet, ser ut til å ha bidratt mer enn relative priser til veksten i importandelene for tre av varene som modelleres.

Det er testet for effekter av innenlandsk etterspørsel, kapasitetsutnytting og variable enhetskostnader i norsk produksjon, men disse variablene ser ut til å forklare lite av variasjonen i importandelene. I likningene for flere av varene er det betydelige tregheter i tilpasningen ved endringer i hjemmepriser og importpriser. En restriksjon om prishomogenitet på lang sikt blir ikke forkastet, men for fem av varene er det signifikante forskjeller i tilpasningsforløpet ved endringer i hjemmepriser og importpriser. De estimerte importandelsfunksjonene inngår i Statistisk sentralbyrås makroøkonometriske modell MODAG.

Om publikasjonen

Tittel

En økonometrisk analyse av utviklingen i importandelene for industrivarer 1968-1990

Ansvarlig

Bjørn E. Naug

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 084

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Enzo Finger Design

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-3955-9

ISSN

1890-3479

Antall sider

78

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt