Publikasjon

Notater 2007/15

Brukerveiledning for SHE-AR-modellen

En regnearkmodell for simulering av husholdningenes aggregerte elektrisitetsetterspørsel

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt