Municipal council election 2015. Valid votes, by party/list in municipalities. Percentage

Back to article

Municipal council election 2015. Valid votes, by party/list in municipalities. Percentage
  Labour Party Progress Party Conservative Party Christian Democratic Party Centre Party Socialist Left Party Liberal Party Norwegian green Party The Pensioners' Party The Red party of Norway Common lists Local lists Other lists
0101 Halden 29.7 7.2 39.6 4.7 4.2 2.8 3.5 4.7 1.3 2.4 0.0 0.0 0.0
0104 Moss 40.8 10.3 26.8 2.6 0.0 3.4 4.8 5.2 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
0105 Sarpsborg 50.5 12.9 15.8 5.5 3.7 1.8 1.7 3.2 2.5 1.0 0.0 0.0 1.4
0106 Fredrikstad 48.3 13.1 16.4 4.4 2.8 2.6 3.1 4.0 1.7 1.1 0.0 1.7 0.8
0111 Hvaler 30.7 29.2 22.1 0.0 5.1 5.3 2.1 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0118 Aremark 25.2 0.0 27.6 13.8 28.4 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0119 Marker 42.6 4.1 11.2 13.1 25.6 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0121 Rømskog 26.5 0.0 0.0 35.7 37.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0122 Trøgstad 21.2 9.7 20.1 4.8 41.3 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0123 Spydeberg 21.2 9.1 26.7 13.3 19.6 3.6 2.4 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0124 Askim 36.6 8.6 36.0 4.9 4.3 2.5 3.5 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0125 Eidsberg 23.1 6.0 43.8 5.5 13.7 3.3 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0127 Skiptvet 49.0 7.1 13.2 8.9 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0128 Rakkestad 32.2 6.6 9.2 18.1 25.9 0.0 5.5 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0135 Råde 22.8 17.8 33.6 8.2 10.8 0.0 3.6 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0136 Rygge 35.9 15.0 23.6 3.9 5.1 4.1 4.6 3.8 2.4 1.5 0.0 0.0 0.0
0137 Våler (Østf.) 14.7 11.9 18.7 6.1 42.1 1.9 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0138 Hobøl 29.7 19.9 25.5 5.0 8.3 0.0 6.3 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0211 Vestby 33.4 10.4 21.3 3.0 4.9 4.9 3.1 6.6 0.0 0.0 0.0 11.9 0.5
0213 Ski 31.7 8.3 34.1 3.3 4.1 3.8 5.6 4.0 3.2 1.9 0.0 0.0 0.0
0214 Ås 29.3 10.3 20.6 3.7 12.3 7.3 6.4 7.5 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0
0215 Frogn 22.7 8.9 37.0 4.7 3.5 4.3 9.1 6.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0
0216 Nesodden 27.6 6.8 20.2 3.8 0.9 13.0 7.2 13.2 0.0 7.1 0.0 0.0 0.2
0217 Oppegård 26.1 7.8 41.1 4.8 0.0 4.8 6.5 8.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
0219 Bærum 20.0 7.6 45.3 2.6 1.2 3.1 9.7 6.3 2.6 1.4 0.0 0.0 0.2
0220 Asker 18.8 7.8 47.7 2.8 1.8 2.9 8.0 7.2 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0
0221 Aurskog-Høland 40.9 22.2 12.6 6.3 10.1 3.0 1.6 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
0226 Sørum 34.8 12.3 26.8 5.0 9.0 3.5 4.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0227 Fet 41.0 14.7 22.1 2.7 7.7 3.3 3.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
0228 Rælingen 59.0 9.2 16.8 0.0 0.0 2.8 3.3 3.1 0.0 0.9 4.9 0.0 0.0
0229 Enebakk 30.0 18.6 23.6 4.3 14.4 3.3 2.7 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0230 Lørenskog 42.9 10.2 28.1 3.1 1.3 2.7 3.7 3.8 0.0 1.2 0.0 3.0 0.0
0231 Skedsmo 38.2 11.9 26.4 2.8 2.4 3.3 3.9 3.2 1.7 0.9 0.0 5.2 0.0
0233 Nittedal 35.0 12.3 27.7 2.9 4.0 2.9 8.4 4.8 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0
0234 Gjerdrum 32.1 10.2 26.9 5.4 15.0 0.0 6.6 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0235 Ullensaker 32.7 29.8 18.6 2.6 5.1 0.0 3.9 2.6 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0
0236 Nes (Ak.) 42.2 16.0 14.2 3.7 10.5 3.4 6.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0237 Eidsvoll 32.3 13.8 22.4 4.1 13.0 5.0 2.9 3.9 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0
0238 Nannestad 28.3 14.8 18.2 4.3 8.1 2.3 9.9 3.2 0.0 0.0 0.0 10.9 0.0
0239 Hurdal 20.9 8.4 5.8 7.6 11.9 2.5 25.2 4.8 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0
0301 Oslo kommune 32.0 6.0 31.8 2.4 0.6 5.4 6.9 8.1 0.4 5.0 0.0 0.1 1.2
0402 Kongsvinger 47.9 9.0 18.1 2.5 5.7 3.4 3.8 2.8 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0
0403 Hamar 34.5 3.1 11.6 3.4 2.5 3.2 6.2 4.3 3.2 0.9 0.0 27.2 0.0
0412 Ringsaker 50.4 5.4 10.0 2.7 12.6 2.5 3.2 3.1 3.7 0.0 0.0 6.4 0.0
0415 Løten 44.7 4.9 6.9 0.0 32.5 4.1 3.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0417 Stange 44.8 6.0 8.1 5.3 14.7 3.6 4.2 4.6 2.1 0.0 0.0 6.4 0.0
0418 Nord-Odal 61.7 0.0 14.7 0.0 14.0 7.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0419 Sør-Odal 38.4 0.0 22.1 0.0 8.5 3.7 0.7 2.9 3.6 0.0 0.0 20.2 0.0
0420 Eidskog 47.2 7.0 11.5 0.0 27.8 2.5 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0423 Grue 43.2 0.0 0.0 0.0 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.4 0.0 0.0
0425 Åsnes 39.4 10.0 7.6 0.0 17.7 4.1 10.7 0.0 4.3 0.0 0.0 6.1 0.0
0426 Våler (Hedm.) 34.6 0.0 13.6 0.0 11.4 6.7 19.5 0.0 3.9 0.0 0.0 10.3 0.0
0427 Elverum 42.3 6.5 27.7 0.0 10.6 4.7 3.1 2.8 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0
0428 Trysil 40.3 3.9 24.0 2.5 23.0 3.3 1.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0429 Åmot 24.9 6.0 8.6 0.0 46.9 9.3 1.4 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0430 Stor-Elvdal 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 18.5 0.0 0.0 0.0 25.9 0.0 0.0
0432 Rendalen 44.5 0.0 6.7 0.0 41.8 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0434 Engerdal 41.1 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.7 0.0 0.0
0436 Tolga 18.5 0.0 0.0 0.0 48.1 23.8 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0437 Tynset 21.0 2.2 7.2 2.7 43.7 7.6 2.6 3.9 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0
0438 Alvdal 43.8 0.0 9.9 5.0 32.8 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0439 Folldal 30.0 0.0 0.0 0.0 38.0 3.3 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 24.2 0.0
0441 Os (Hedm.) 30.9 0.0 0.0 5.6 52.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0501 Lillehammer 45.5 5.1 15.6 3.2 8.3 4.1 7.3 6.6 1.3 2.9 0.0 0.0 0.0
0502 Gjøvik 42.0 4.7 19.5 4.0 12.1 3.2 4.2 2.8 3.6 3.9 0.0 0.0 0.0
0511 Dovre 24.0 0.0 8.3 0.0 55.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0
0512 Lesja 37.5 0.0 17.5 0.0 42.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0513 Skjåk 42.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0514 Lom 23.7 0.0 0.0 0.0 43.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 0.0
0515 Vågå 38.2 0.0 0.0 0.0 37.7 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 0.0
0516 Nord-Fron 47.4 3.2 9.2 2.4 35.1 1.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0517 Sel 57.4 0.0 12.7 0.0 21.3 3.9 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0519 Sør-Fron 47.2 0.0 3.1 0.0 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0
0520 Ringebu 48.4 2.9 4.1 0.0 29.4 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0
0521 Øyer 42.3 0.0 16.1 3.4 30.7 5.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0522 Gausdal 43.5 0.0 0.0 0.0 29.9 0.0 4.1 4.4 0.0 0.0 7.5 10.5 0.0
0528 Østre Toten 42.2 6.2 14.8 3.6 16.1 1.7 5.3 3.6 4.4 2.0 0.0 0.0 0.0
0529 Vestre Toten 41.0 10.2 18.2 3.4 13.7 3.1 4.2 3.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0
0532 Jevnaker 43.1 10.2 16.1 0.0 9.7 15.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0533 Lunner 41.4 9.3 21.2 3.0 10.2 3.3 3.3 5.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0
0534 Gran 32.0 5.5 11.1 0.0 9.9 2.0 2.1 3.0 0.0 1.0 0.0 33.3 0.0
0536 Søndre Land 39.8 5.2 12.4 1.8 11.8 4.6 6.6 3.1 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0
0538 Nordre Land 33.9 0.0 9.6 1.5 42.6 4.8 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0
0540 Sør-Aurdal 25.0 5.4 9.5 7.5 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0
0541 Etnedal 41.7 0.0 10.6 4.9 37.1 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0542 Nord-Aurdal 45.9 11.9 11.3 4.1 15.4 3.6 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0543 Vestre Slidre 20.3 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 41.8 0.0
0544 Øystre Slidre 46.8 3.9 12.4 2.1 29.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0545 Vang 40.9 0.0 0.0 0.0 41.6 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0
0602 Drammen 31.5 10.8 37.0 3.7 2.4 3.1 3.5 5.1 0.0 0.9 0.0 1.7 0.3
0604 Kongsberg 23.7 5.9 14.3 3.0 8.1 3.0 8.2 4.4 0.0 2.1 0.0 26.3 1.0
0605 Ringerike 39.5 11.9 22.3 2.6 9.3 3.4 4.0 3.3 0.0 0.0 0.0 3.3 0.3
0612 Hole 24.1 8.3 42.2 4.2 8.8 3.7 5.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0615 Flå 21.9 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 12.5 53.0 0.0
0616 Nes (Busk.) 18.2 2.4 24.5 5.7 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 0.0
0617 Gol 34.1 7.2 24.1 3.8 16.0 3.6 8.5 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0618 Hemsedal 15.7 4.4 18.3 10.0 24.7 4.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0
0619 Ål 31.5 6.1 15.8 7.1 21.1 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0620 Hol 41.3 5.8 25.0 6.3 14.4 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0621 Sigdal 18.8 6.3 14.7 0.0 37.9 0.0 22.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0622 Krødsherad 49.1 0.0 13.8 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 0.0
0623 Modum 40.9 14.6 13.4 3.1 15.7 2.5 1.7 3.2 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0
0624 Øvre Eiker 29.5 8.8 37.9 2.8 11.4 3.3 1.6 3.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.5
0625 Nedre Eiker 37.5 12.6 33.6 3.7 2.2 3.6 2.1 3.3 0.0 0.7 0.0 0.0 0.6
0626 Lier 31.2 9.8 37.2 3.1 6.4 3.0 5.4 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0627 Røyken 27.1 11.4 40.4 3.2 0.0 3.4 7.7 5.8 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
0628 Hurum 28.7 10.7 31.6 3.5 6.1 4.3 9.5 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0631 Flesberg 16.3 16.5 23.1 0.0 40.1 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0632 Rollag 43.7 0.0 12.2 0.0 44.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0633 Nore og Uvdal 22.8 11.2 17.5 0.0 42.8 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0701 Horten 37.0 8.7 28.3 3.1 3.8 3.8 5.7 5.4 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0
0702 Holmestrand 29.9 6.6 44.5 4.2 4.9 3.7 2.7 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0704 Tønsberg 35.2 11.8 28.5 5.1 2.7 4.0 5.2 5.4 0.0 1.1 0.0 0.0 1.0
0706 Sandefjord 26.1 10.6 42.8 4.7 2.3 3.8 6.1 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0709 Larvik 37.4 18.0 21.6 6.8 4.2 2.7 3.6 4.2 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
0711 Svelvik 30.0 11.6 23.2 2.4 10.2 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 0.0
0713 Sande (Vestf.) 32.1 18.8 20.1 2.7 10.2 3.4 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
0714 Hof 36.9 0.0 37.4 0.0 14.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 9.6 0.0 0.0
0716 Re 22.1 16.5 15.8 8.5 24.5 4.7 3.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0719 Andebu 33.0 11.0 21.0 5.5 22.5 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0720 Stokke 26.6 7.7 33.0 5.5 5.0 2.9 2.9 3.0 0.0 0.0 0.0 12.6 0.7
0722 Nøtterøy 30.6 13.9 30.0 4.6 1.2 0.0 5.5 6.3 0.0 0.0 6.4 1.6 0.0
0723 Tjøme 29.9 18.9 18.9 0.0 0.0 0.0 12.7 8.5 0.0 0.0 2.2 8.9 0.0
0728 Lardal 20.1 4.3 15.1 0.0 24.6 0.0 15.9 3.2 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0
0805 Porsgrunn 40.6 10.2 19.6 5.0 1.5 3.7 5.1 4.4 0.0 3.4 0.0 5.8 0.8
0806 Skien 34.9 11.5 15.3 7.5 3.0 4.0 3.5 3.5 0.0 1.6 0.0 14.2 1.0
0807 Notodden 33.8 4.1 26.1 7.8 9.9 5.3 4.3 1.7 0.0 5.5 0.0 0.0 1.5
0811 Siljan 36.2 0.0 11.5 7.9 38.1 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0814 Bamble 36.8 27.8 11.8 6.7 6.3 2.0 2.7 1.7 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0
0815 Kragerø 36.9 13.9 12.2 5.7 3.9 2.3 4.5 4.2 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0
0817 Drangedal 30.4 5.1 7.2 7.7 31.5 6.6 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0819 Nome 42.4 11.9 9.9 4.9 23.5 3.7 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
0821 Bø (Telem.) 23.2 7.4 9.2 7.1 10.7 5.2 28.2 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0822 Sauherad 32.0 9.0 11.2 11.4 20.0 2.2 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0826 Tinn 18.9 0.0 25.6 0.0 41.9 8.9 1.9 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0827 Hjartdal 38.4 0.0 14.6 10.9 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0828 Seljord 28.6 6.7 21.4 6.0 27.1 0.0 3.7 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0829 Kviteseid 42.1 0.0 9.5 13.9 23.5 0.0 7.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0830 Nissedal 40.4 7.2 7.7 17.5 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0831 Fyresdal 60.9 0.0 0.0 0.0 39.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0833 Tokke 42.5 0.0 0.0 6.1 51.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0834 Vinje 27.3 5.3 11.4 0.0 38.8 13.1 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0901 Risør 41.3 7.1 17.9 7.4 4.1 1.5 16.2 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0904 Grimstad 25.0 15.3 17.9 18.4 5.1 2.6 9.4 2.8 1.1 0.5 0.0 0.0 1.9
0906 Arendal 37.8 15.0 18.4 7.9 3.2 3.8 5.5 3.6 3.0 0.9 0.0 0.0 0.9
0911 Gjerstad 33.2 5.3 20.8 6.8 30.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0912 Vegårshei 29.5 6.0 14.2 26.2 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0914 Tvedestrand 21.9 3.9 13.4 5.6 14.9 0.0 7.8 4.7 0.0 0.0 0.0 27.8 0.0
0919 Froland 27.1 14.5 6.3 29.1 18.1 2.2 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0926 Lillesand 23.2 5.4 35.5 9.0 2.8 3.0 8.9 3.3 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0928 Birkenes 24.6 10.2 22.4 22.6 12.9 2.9 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0929 Åmli 39.6 0.0 14.3 12.1 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0935 Iveland 16.3 8.1 7.2 31.1 29.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0937 Evje og Hornnes 29.7 6.8 11.2 39.7 9.1 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0938 Bygland 20.3 0.0 0.0 0.0 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6 21.9 0.0
0940 Valle 51.8 0.0 10.0 0.0 28.4 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0941 Bykle 50.0 0.0 19.1 5.7 12.4 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1001 Kristiansand 28.1 7.9 23.7 15.8 1.4 3.3 4.7 4.9 2.3 2.1 0.0 0.0 5.8
1002 Mandal 32.4 23.9 18.8 11.8 2.8 2.9 4.3 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1003 Farsund 20.7 20.5 18.9 18.0 5.5 3.9 6.6 1.3 2.5 1.1 0.0 0.0 1.0
1004 Flekkefjord 16.4 16.6 22.9 16.2 11.2 3.4 10.2 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1014 Vennesla 25.9 10.7 10.0 29.6 12.8 1.3 3.1 1.7 1.5 0.0 0.0 0.0 3.4
1017 Songdalen 24.4 11.1 13.2 14.9 26.4 0.0 2.9 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
1018 Søgne 26.8 16.8 22.5 11.1 3.1 2.7 7.2 5.0 1.5 1.1 0.0 0.0 2.2
1021 Marnardal 44.6 6.2 11.9 13.2 21.2 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1026 Åseral 15.8 0.0 26.5 21.9 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1027 Audnedal 15.8 8.3 5.8 22.4 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3 0.0
1029 Lindesnes 15.1 7.3 35.7 22.4 4.9 0.0 10.8 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0
1032 Lyngdal 11.2 9.0 37.6 20.5 10.8 2.1 5.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
1034 Hægebostad 7.8 21.5 21.1 11.9 24.3 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 11.7 0.0
1037 Kvinesdal 33.5 16.6 17.9 19.5 7.7 0.0 1.3 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1046 Sirdal 33.4 0.0 14.6 16.5 20.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0
1101 Eigersund 31.9 16.1 20.0 15.1 8.2 4.5 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1102 Sandnes 36.4 24.1 15.1 9.1 4.5 2.5 3.0 2.9 1.2 0.7 0.0 0.0 0.7
1103 Stavanger 27.4 10.9 28.9 5.9 1.8 4.5 8.3 5.2 1.0 1.3 0.0 4.2 0.5
1106 Haugesund 40.2 14.0 22.3 5.3 1.9 3.5 4.9 3.6 3.1 0.4 0.0 0.0 0.7
1111 Sokndal 32.3 10.9 12.7 27.8 7.3 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1112 Lund 34.0 17.5 14.2 14.9 11.9 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1114 Bjerkreim 13.7 5.6 23.4 22.6 28.9 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1119 Hå 7.6 8.5 19.0 20.0 9.0 1.5 0.6 1.2 0.0 0.0 0.0 31.1 1.6
1120 Klepp 16.2 19.4 29.0 15.5 12.4 0.0 4.2 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1121 Time 19.1 11.3 30.0 14.7 12.9 3.7 4.2 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1122 Gjesdal 33.8 14.4 13.9 20.4 11.1 2.3 2.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1124 Sola 17.0 16.5 38.1 9.4 5.5 1.7 4.2 2.5 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0
1127 Randaberg 28.2 11.7 24.2 16.4 10.9 0.0 5.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1129 Forsand 12.5 0.0 16.9 23.4 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6 0.0
1130 Strand 24.8 9.3 25.2 19.0 7.1 2.4 3.4 2.4 0.0 0.0 0.0 4.3 2.1
1133 Hjelmeland 17.6 0.0 23.6 18.8 30.2 3.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1134 Suldal 16.0 0.0 10.3 12.0 37.6 7.5 13.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1135 Sauda 28.2 0.0 15.8 5.1 44.7 3.9 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1141 Finnøy 10.8 0.0 18.4 27.9 20.0 2.9 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1142 Rennesøy 15.1 17.5 30.0 15.1 22.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1144 Kvitsøy 0.0 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.6 27.1 0.0
1145 Bokn 16.6 0.0 27.0 6.7 49.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1146 Tysvær 35.0 12.0 19.0 13.1 12.5 1.8 3.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
1149 Karmøy 33.4 19.7 18.3 15.1 4.3 2.4 2.6 1.9 0.0 0.4 0.0 0.0 2.0
1151 Utsira 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
1160 Vindafjord 11.7 8.7 12.1 11.1 40.0 4.6 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0
1201 Bergen 37.8 8.7 22.1 6.0 2.0 7.0 5.5 6.0 0.8 2.3 0.0 0.2 1.5
1211 Etne 22.4 17.3 13.9 10.5 30.2 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1216 Sveio 35.7 15.1 15.3 10.8 13.7 2.4 3.9 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1219 Bømlo 31.2 8.6 16.8 18.7 7.9 2.7 6.6 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1
1221 Stord 31.6 11.7 16.4 8.0 8.9 11.6 3.5 2.1 0.0 0.0 0.0 4.7 1.4
1222 Fitjar 18.7 8.9 40.3 17.3 10.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0
1223 Tysnes 32.2 9.0 24.4 7.3 19.5 0.0 4.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1224 Kvinnherad 22.1 8.7 34.9 5.6 15.6 0.0 3.1 3.8 0.0 0.0 5.1 0.0 1.1
1227 Jondal 24.7 0.0 18.5 11.4 45.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1228 Odda 43.9 0.0 20.2 3.4 7.6 2.2 9.8 0.0 0.0 8.7 0.0 4.2 0.0
1231 Ullensvang 14.0 0.0 15.0 5.5 42.8 12.5 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1232 Eidfjord 42.8 0.0 12.0 0.0 41.5 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1233 Ulvik 26.7 0.0 13.5 0.0 22.3 12.1 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1234 Granvin 13.7 0.0 14.2 0.0 38.9 11.8 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1235 Voss 36.3 4.9 14.2 4.6 20.7 5.6 6.8 4.9 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
1238 Kvam 20.7 12.0 10.5 12.1 31.0 3.7 4.8 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1241 Fusa 25.6 12.6 15.0 9.7 27.2 2.9 4.8 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1242 Samnanger 25.7 16.8 7.2 9.6 11.1 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 23.8 0.0
1243 Os (Hord.) 19.4 39.5 12.2 4.4 4.3 1.7 6.5 5.1 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0
1244 Austevoll 24.2 20.7 37.8 7.7 5.5 0.0 1.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1245 Sund 29.0 13.7 33.3 3.2 11.1 4.4 3.2 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1246 Fjell 27.6 13.0 23.1 10.7 2.1 2.3 4.8 2.5 0.0 0.7 0.0 11.6 1.6
1247 Askøy 31.2 12.4 23.9 5.0 0.8 4.2 5.4 3.2 0.0 2.3 0.0 7.8 3.7
1251 Vaksdal 38.5 5.8 11.3 10.9 16.1 14.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1252 Modalen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
1253 Osterøy 28.6 21.0 13.1 15.7 8.5 1.9 4.0 6.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
1256 Meland 25.1 12.7 18.2 12.1 12.6 0.0 7.0 7.8 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0
1259 Øygarden 28.4 8.7 11.1 9.4 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0
1260 Radøy 19.7 7.6 18.3 8.8 34.5 0.0 8.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1263 Lindås 20.8 15.5 12.9 28.2 11.6 3.4 3.5 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
1264 Austrheim 43.5 0.0 24.2 12.1 7.9 0.0 9.9 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1265 Fedje 24.0 12.4 33.4 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2
1266 Masfjorden 21.1 8.2 38.2 9.1 14.5 0.0 4.9 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1401 Flora 35.1 3.7 21.2 4.4 3.8 4.4 8.7 3.6 0.0 0.0 0.0 14.2 0.9
1411 Gulen 12.5 2.3 22.4 6.6 42.1 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1412 Solund 19.4 0.0 34.0 0.0 34.5 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1413 Hyllestad 37.6 0.0 19.9 7.1 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1416 Høyanger 48.5 0.0 9.1 3.2 23.9 1.9 2.6 3.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.7
1417 Vik 35.2 0.0 12.9 4.6 29.9 2.9 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1418 Balestrand 23.6 0.0 13.2 17.6 30.0 6.2 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0
1419 Leikanger 36.4 0.0 6.2 0.0 30.6 8.2 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1420 Sogndal 30.9 9.7 14.3 5.1 26.0 7.3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1421 Aurland 21.3 0.0 33.2 0.0 26.7 0.0 7.4 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1422 Lærdal 30.1 0.0 11.3 0.0 46.4 6.6 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1424 Årdal 44.8 2.8 6.1 0.0 38.8 0.0 4.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1426 Luster 25.5 3.2 7.0 4.8 54.1 1.7 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
1428 Askvoll 16.7 0.0 37.8 0.0 17.6 4.9 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1429 Fjaler 30.1 0.0 6.8 4.2 36.4 6.2 10.9 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
1430 Gaular 14.4 0.0 30.9 10.9 36.4 4.5 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1431 Jølster 16.6 0.0 12.9 4.6 46.1 8.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1432 Førde 33.6 2.9 22.9 6.5 15.2 6.8 5.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
1433 Naustdal 43.6 0.0 8.3 4.2 15.9 17.9 5.1 1.9 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
1438 Bremanger 34.7 0.0 21.7 6.1 19.3 3.9 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1439 Vågsøy 21.5 7.5 27.1 5.0 13.1 0.0 11.8 0.0 0.0 5.1 0.0 7.3 1.7
1441 Selje 8.1 20.7 11.4 11.9 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9 0.0
1443 Eid 12.7 3.3 12.6 5.1 31.4 4.1 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1444 Hornindal 24.6 0.0 28.9 0.0 34.3 0.0 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1445 Gloppen 8.3 0.0 6.1 24.1 42.4 3.5 5.0 3.5 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0
1449 Stryn 12.9 3.7 39.4 8.3 26.0 1.1 6.2 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1502 Molde 17.7 8.7 34.7 7.2 7.0 5.8 5.9 3.5 0.7 0.0 0.0 7.9 0.8
1504 Ålesund 36.2 15.8 18.5 10.0 1.8 2.3 5.5 2.4 0.0 0.5 0.0 5.8 1.0
1505 Kristiansund 35.4 15.1 7.2 2.6 24.1 2.5 4.9 4.8 0.0 3.2 0.0 0.0 0.2
1511 Vanylven 25.2 12.3 15.7 13.0 15.7 0.0 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1514 Sande (M. og R.) 23.4 8.1 35.9 0.0 8.5 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0
1515 Herøy (M. og R.) 29.5 9.1 32.7 11.8 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 1.6
1516 Ulstein 19.7 21.3 21.0 13.1 7.7 3.4 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
1517 Hareid 13.8 18.5 23.6 6.9 0.0 2.3 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7 1.0
1519 Volda 21.2 14.8 10.3 22.4 11.8 6.8 5.6 5.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.8
1520 Ørsta 15.3 14.8 22.2 11.4 23.2 3.6 6.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1523 Ørskog 23.7 24.0 14.8 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 0.0 0.0
1524 Norddal 10.6 0.0 0.0 0.0 51.4 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.4 0.0
1525 Stranda 11.0 22.2 11.2 6.4 46.2 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1526 Stordal 39.8 5.0 31.4 6.7 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1528 Sykkylven 20.1 20.6 27.0 8.1 11.9 4.2 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
1529 Skodje 20.1 19.7 22.9 11.6 18.2 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1531 Sula 20.8 26.7 15.0 13.0 2.3 0.0 4.1 2.7 0.0 0.0 0.0 13.5 2.0
1532 Giske 15.2 10.2 14.6 24.2 5.2 0.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 0.0
1534 Haram 20.1 21.3 19.8 9.9 21.4 0.0 2.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
1535 Vestnes 11.5 10.3 11.6 5.4 41.8 3.1 10.3 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0
1539 Rauma 17.1 8.0 30.1 6.2 28.2 5.9 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1543 Nesset 30.8 4.8 28.4 8.1 18.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0
1545 Midsund 14.5 7.1 29.0 7.5 23.0 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1546 Sandøy 52.1 3.0 29.1 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1547 Aukra 32.6 6.2 25.2 12.6 8.3 2.8 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0
1548 Fræna 20.1 9.3 19.7 9.3 32.8 3.1 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
1551 Eide 33.7 0.0 31.8 5.6 18.8 0.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1554 Averøy 36.4 15.7 5.7 6.1 10.2 3.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1557 Gjemnes 27.5 9.3 15.9 7.7 29.9 5.2 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1560 Tingvoll 28.0 11.6 9.5 18.2 22.4 0.0 5.4 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1563 Sunndal 56.0 11.3 4.3 2.8 16.1 5.8 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1566 Surnadal 43.5 4.2 9.3 2.7 35.6 1.5 0.3 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1567 Rindal 40.8 0.0 11.0 5.0 43.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1571 Halsa 21.4 0.0 13.9 0.0 64.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1573 Smøla 56.7 4.2 13.1 0.0 14.9 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1576 Aure 26.8 6.0 10.0 4.5 41.7 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1601 Trondheim 41.5 6.4 20.0 3.2 2.7 6.2 5.5 7.7 3.5 2.5 0.0 0.0 0.9
1612 Hemne 43.5 3.8 9.2 3.6 29.5 0.0 2.0 0.7 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0
1613 Snillfjord 56.3 0.0 0.0 0.0 38.9 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1617 Hitra 39.0 8.8 10.4 3.0 7.8 5.2 5.5 2.9 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1620 Frøya 49.0 11.0 7.6 2.2 5.9 4.2 17.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1621 Ørland 19.3 5.1 37.9 2.3 28.3 4.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1622 Agdenes 18.0 0.0 11.2 3.7 12.6 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 31.3 20.3 0.0
1624 Rissa 20.8 5.4 30.2 4.2 18.4 3.4 3.4 3.3 7.1 0.0 0.0 2.5 1.3
1627 Bjugn 40.0 5.0 23.2 3.0 15.5 3.3 2.9 2.8 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0
1630 Åfjord 40.2 8.4 14.0 7.9 25.9 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1632 Roan 22.6 0.0 29.3 7.5 27.8 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1633 Osen 35.2 8.0 4.7 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 8.2 0.0
1634 Oppdal 34.7 4.8 13.9 5.7 24.6 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1635 Rennebu 35.8 0.0 0.0 20.7 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 0.0 0.0
1636 Meldal 55.4 4.5 4.2 0.0 27.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 4.9 0.0
1638 Orkdal 27.9 3.2 5.9 3.9 18.5 2.6 5.6 2.0 5.1 0.0 0.0 25.3 0.0
1640 Røros 41.4 2.4 17.6 0.0 10.4 12.8 7.2 2.1 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0
1644 Holtålen 49.0 0.0 6.7 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 37.9 0.0 0.0
1648 Midtre Gauldal 40.3 5.5 7.5 6.1 25.7 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 1.4 10.2 0.0
1653 Melhus 38.3 5.1 13.0 5.8 18.8 3.0 1.9 3.4 0.0 0.0 0.0 10.1 0.6
1657 Skaun 27.4 6.6 9.7 0.0 32.7 4.9 0.0 2.7 0.0 1.4 6.2 8.5 0.0
1662 Klæbu 37.9 10.1 15.4 0.0 14.0 6.7 12.2 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1663 Malvik 40.2 8.3 16.7 2.4 8.1 4.3 7.3 5.3 3.8 0.0 0.0 3.5 0.0
1664 Selbu 40.9 0.0 18.2 0.0 0.0 7.1 0.0 2.9 0.0 0.0 30.9 0.0 0.0
1665 Tydal 0.0 0.0 0.0 0.0 68.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9 0.0 0.0
1702 Steinkjer 36.6 4.9 6.7 1.9 39.5 3.5 2.9 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
1703 Namsos 45.9 7.0 13.5 4.7 8.4 11.5 6.6 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1711 Meråker 28.0 4.7 3.1 0.0 17.2 5.5 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2 0.0
1714 Stjørdal 37.3 5.4 14.7 3.3 27.3 3.2 3.9 3.1 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0
1717 Frosta 18.3 0.0 27.0 5.0 33.4 5.4 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1718 Leksvik 36.9 6.0 20.1 4.4 20.7 4.2 5.7 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1719 Levanger 49.0 5.1 7.7 6.7 16.4 5.6 6.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
1721 Verdal 43.7 5.4 8.2 2.0 29.9 3.5 3.7 2.7 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
1724 Verran 38.5 6.2 4.9 0.0 36.1 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1725 Namdalseid 22.8 0.0 4.3 5.7 60.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1736 Snåase Snåsa 46.0 0.0 7.0 0.0 32.5 8.7 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1738 Lierne 46.2 0.0 0.0 3.5 39.7 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1739 Raarvihke Røyrvik 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.6 0.0
1740 Namsskogan 49.4 0.0 0.0 0.0 23.7 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0
1742 Grong 51.0 0.0 7.3 0.0 25.2 11.6 2.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1743 Høylandet 28.2 0.0 0.0 0.0 63.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0
1744 Overhalla 24.5 8.9 4.8 0.0 56.7 2.5 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1748 Fosnes 30.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.2 11.5 0.0
1749 Flatanger 16.9 12.1 10.1 3.1 28.2 14.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1750 Vikna 32.4 8.6 5.7 4.6 15.0 4.5 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1751 Nærøy 31.5 6.8 10.7 4.2 37.2 4.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1755 Leka 18.3 0.0 0.0 0.0 60.8 10.1 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1756 Inderøy 28.1 0.0 8.0 4.1 48.0 6.0 3.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1804 Bodø 30.2 9.5 33.8 2.6 3.3 3.8 3.2 2.9 0.0 10.4 0.0 0.0 0.4
1805 Narvik 30.9 10.4 30.4 2.8 0.0 14.0 1.9 3.8 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0
1811 Bindal 52.4 0.0 0.0 0.0 10.6 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 32.2 0.0 0.0
1812 Sømna 27.7 7.4 0.0 0.0 38.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9 0.0
1813 Brønnøy 37.3 0.0 15.6 2.4 20.2 4.3 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1815 Vega 53.5 0.0 0.0 0.0 32.8 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3
1816 Vevelstad 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.5 0.0
1818 Herøy (Nordl.) 65.2 9.2 0.0 0.0 8.5 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0
1820 Alstahaug 42.4 7.6 14.9 0.0 19.9 3.0 5.9 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0
1822 Leirfjord 48.1 8.9 5.1 0.0 24.8 7.4 3.1 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0
1824 Vefsn 33.9 7.8 16.1 2.2 8.4 3.9 6.2 0.0 0.0 11.7 0.0 9.5 0.3
1825 Grane 50.4 6.5 0.0 0.0 43.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1826 Hattfjelldal 41.4 0.0 0.0 0.0 38.3 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0
1827 Dønna 36.9 8.4 9.5 0.0 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0
1828 Nesna 40.1 0.0 16.1 0.0 18.1 17.8 3.5 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1832 Hemnes 34.3 9.2 23.8 0.0 18.2 8.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0
1833 Rana 46.1 7.8 19.7 1.8 10.4 8.4 2.6 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0
1834 Lurøy 32.5 6.2 8.9 4.1 32.4 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 10.0
1835 Træna 47.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.3 0.0 0.0
1836 Rødøy 0.0 6.4 0.0 0.0 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.1 0.0 0.0
1837 Meløy 31.3 12.0 20.7 6.9 19.8 3.8 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
1838 Gildeskål 40.4 13.2 15.8 0.0 15.1 6.3 0.0 3.3 0.0 0.0 5.3 0.0 0.5
1839 Beiarn 36.8 0.0 0.0 0.0 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.1 0.0
1840 Saltdal 25.6 18.2 19.7 3.7 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 0.0
1841 Fauske 18.5 9.4 12.6 3.0 0.0 5.1 2.9 0.0 0.0 7.7 40.8 0.0 0.0
1845 Sørfold 47.5 0.0 15.0 0.0 26.2 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1848 Steigen 22.7 6.8 13.4 3.3 27.7 7.5 5.0 0.0 5.7 8.0 0.0 0.0 0.0
1849 Hábmer Hamarøy 22.3 7.4 24.7 0.0 15.8 6.5 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1850 Divtasvuodna Tysfjord 33.1 0.0 0.0 0.0 11.3 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 24.5 0.0
1851 Lødingen 46.4 12.3 19.7 0.0 0.0 9.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1852 Tjeldsund 29.0 12.7 29.3 0.0 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 0.0
1853 Evenes 26.0 6.1 40.7 0.0 15.5 6.9 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1854 Ballangen 29.0 10.5 14.5 5.3 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1856 Røst 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.1 46.9 0.0
1857 Værøy 15.8 0.0 0.0 24.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8 26.2 0.0
1859 Flakstad 21.0 0.0 0.0 0.0 48.3 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 21.8 0.0
1860 Vestvågøy 32.9 9.0 22.2 7.1 15.7 5.7 2.3 2.5 0.0 1.9 0.0 0.0 0.8
1865 Vågan 27.9 6.3 32.3 0.0 9.0 4.5 8.9 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 1.0
1866 Hadsel 44.7 17.7 6.3 2.6 12.0 3.6 4.6 0.0 0.0 2.9 0.0 5.4 0.0
1867 Bø (Nordl.) 0.0 6.7 0.0 0.0 12.1 4.7 17.2 0.0 0.0 0.0 59.3 0.0 0.0
1868 Øksnes 30.7 9.0 8.8 4.4 20.7 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 0.0
1870 Sortland 28.9 7.7 36.8 1.9 6.2 4.8 2.0 2.3 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0
1871 Andøy 21.0 8.7 41.3 3.2 10.4 0.0 3.2 3.5 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0
1874 Moskenes 29.4 0.0 19.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 27.1 0.0
1902 Tromsø 29.8 10.8 20.3 3.1 2.2 7.9 4.9 4.4 0.0 14.4 0.0 1.5 0.6
1903 Harstad 37.0 21.4 12.5 2.6 6.5 3.2 11.1 2.3 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0
1911 Kvæfjord 38.4 14.2 9.1 0.0 17.0 8.4 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1913 Skånland 41.0 0.0 41.2 0.0 0.0 5.3 6.8 1.2 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0
1917 Ibestad 19.9 0.0 28.8 0.0 17.2 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 28.7 0.0 0.0
1919 Gratangen 49.3 0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0
1920 Lavangen 31.6 7.0 18.5 0.0 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1922 Bardu 37.5 4.7 20.0 0.0 33.4 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1923 Salangen 44.4 0.0 10.5 4.1 36.5 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1924 Målselv 43.7 6.2 18.3 0.0 15.6 3.9 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1925 Sørreisa 41.1 6.3 10.6 4.2 6.6 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.4 0.0
1926 Dyrøy 35.6 24.5 10.4 0.0 15.2 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0
1927 Tranøy 34.7 4.6 25.0 0.0 10.2 5.2 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 2.1
1928 Torsken 59.6 0.0 0.0 0.0 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1929 Berg 39.5 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 36.9 0.0
1931 Lenvik 28.1 12.0 24.2 5.2 8.8 5.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0
1933 Balsfjord 49.0 12.0 12.4 6.3 13.6 3.0 0.6 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1936 Karlsøy 26.0 23.0 5.1 0.0 16.0 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 0.0 0.0
1938 Lyngen 24.5 5.3 14.8 11.1 6.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 31.7 0.0
1939 Storfjord Omasvuotna Omasvuono 19.5 5.0 23.0 0.0 8.6 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 38.6 0.0
1940 Gáivuotna Kåfjord 32.0 5.8 9.3 13.8 22.4 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0
1941 Skjervøy 19.3 17.3 4.9 0.0 20.1 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 0.0 0.0
1942 Nordreisa 29.1 12.8 17.2 14.8 10.5 10.7 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1943 Kvænangen 38.1 7.9 11.5 0.0 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2
2002 Vardø 53.6 5.9 10.0 0.0 0.0 2.4 10.9 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8
2003 Vadsø 31.0 0.0 38.0 4.0 0.0 12.3 1.4 2.6 0.0 2.2 0.0 8.5 0.0
2004 Hammerfest 71.1 3.9 9.2 3.0 0.0 10.2 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 26.2 1.8 3.8 0.0 0.9 2.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 56.1 1.0
2012 Alta 30.4 20.9 11.0 4.5 2.0 9.7 12.4 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
2014 Loppa 39.6 0.0 34.1 0.0 16.0 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2015 Hasvik 64.1 0.0 20.6 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017 Kvalsund 47.9 0.0 8.9 20.1 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018 Måsøy 40.7 0.0 13.8 0.0 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2019 Nordkapp 54.7 0.0 19.7 0.0 0.0 16.1 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 31.7 5.7 34.4 0.0 3.9 6.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 0.0
2021 Kárásjohka Karasjok 38.3 0.0 3.5 3.5 29.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 5.6
2022 Lebesby 48.4 0.0 6.2 0.0 0.0 5.9 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 28.8 0.0
2023 Gamvik 52.1 13.9 5.0 0.0 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 Berlevåg 74.8 0.0 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025 Deatnu Tana 47.0 8.4 7.6 0.0 12.8 4.6 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 7.3
2027 Unjárga Nesseby 48.9 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 0.0 22.3
2028 Båtsfjord 51.1 0.0 48.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2030 Sør-Varanger 50.3 5.3 13.7 1.2 18.5 5.6 2.2 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

Contact