91696
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/maaned
91696
Boligbyggingen øker
statistikk
2013-01-04T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggearealnovember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligbyggingen øker

Tall for boligbyggingen i november 2012 viser noe høyere igangsetting enn i november 2011. Igangsettingen av bygging til annet enn bolig var derimot litt lavere.

Antall igangsatte boliger. Sesongjustert og trend. Januar 2000-november 2012

Igangsatt bruksareal til andre bygg. Sesongjustert og trend. Januar 2000-november 2012

Det ble gitt igangsettingstillatelser til 27 908 nye boliger i perioden januar-november 2012. Dette er en økning på drøyt 2 000 boliger, eller 7,7 prosent, sammenlignet med samme periode i 2011.

Igangsettingstallene for annet enn boligbygg viser lavere vekst. I januar-november ble det igangsatt 5,2 millioner kvadratmeter bruksareal. Dette er en økning på 1,3 prosent sammenlignet med samme periode året før.

 
 
 
Bygg registrert satt i gang. Foreløpige tall
  November Endring i prosent Januar-november Endring i prosent
  20111 2012 20111 2012
Antall boliger 2 551 2 928 14,8 25 902 27 908 7,7
             
Bruksareal, 1 000 m2            
I alt  908,4  850,4 -6,4 8 657,2 8 889,8 2,7
             
Boliger  343,6  392,7 14,3 3 557,8 3 722,7 4,6
             
Andre bygg  564,9  457,7 -19,0 5 099,4 5 167,1 1,3
Næringsbygg2  436,4  328,6 -24,7 3 714,6 3 764,1 1,3
Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring  128,5  129,1 0,5 1 384,8 1 403,0 1,3
1  Tallene for alle måneder fra januar 2011 til november 2011 ble revidert 8. februar 2012.
2  Inkluderer også bygninger til skole, helse- og sosialstjenester og offentlig forvaltning.

For flere tall, se Statistikkbanken .

Registrerte igangsettingstillatelser

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om feilkilder knyttet til statistikken under punkt 5 i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB