90263
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/maaned
90263
Vekst i byggevirksomheten
statistikk
2012-11-23T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggearealoktober 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i byggevirksomheten

Tall for boligbyggingen i oktober 2012 viser en noe lavere igangsetting enn i oktober i fjor. Den underliggende trenden er likevel fortsatt stigende.

Antall igangsatte boliger. Sesongjustert og trend. Januar 2000-oktober 2012

Igangsatt bruksareal til andre bygg. Sesongjustert og trend. Januar 2000-oktober 2012

Det er gitt igangsettingstillatelser til 24 980 nye boliger hittil i år. Dette er en økning på drøyt 1 600 boliger, eller 7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Igangsettingstallene for næringsbygg viser også vekst. Hittil i år er det igangsatt 4,7 millioner kvadratmeter bruksareal. Dette er en økning på 3,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Bygg registrert satt i gang. Foreløpige tall
  Oktober Endring i prosent Januar-oktober Endring i prosent
  20111 2012 20111 2012
Antall boliger 3 000 2 641 -12,0     23 351     24 980 7,0
             
Bruksareal, 1 000 m2            
I alt  942,3  848,5 -10,0 7 748,8 8 039,4 3,8
             
Boliger  402,1  361,6 -10,1 3 214,2 3 330,0 3,6
             
Andre bygg  540,2  486,9 -9,9 4 534,6 4 709,4 3,9
Næringsbygg2  384,2  342,9 -10,7 3 278,2 3 435,4 4,8
Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring  156,0  144,0 -7,7 1 256,3 1 274,0 1,4
1  Tallene for alle måneder fra januar 2011 til november 2011 ble revidert 8. februar 2012.
2  Inkluderer også bygninger til skole, helse- og sosialstjenester og offentlig forvaltning.

For flere tall, se Statistikkbanken .

Registrerte igangsettingstillatelser

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om feilkilder knyttet til statistikken under punkt 5 i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB