92288
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/kvartal
92288
Høyere byggeaktivitet
statistikk
2013-02-15T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggeareal4. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyere byggeaktivitet

I 4. kvartal 2012 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 7 802 boliger med i alt 1 058 000 kvadratmeter bruksareal til bolig. Det er snaut 6 prosent flere boliger enn i samme kvartal 2011.

Oppgangen fordeler seg ujevnt på de forskjellige bygningstypene. Eneboliger ligger på samme nivå som et år tidligere, mens det er kategorien tomannsboliger og rekkehus som trekker opp totalen, med til sammen 2 189 igangsatte boliger. Det er imidlertid blokkleiligheter som utgjør den største gruppen i antall, med 3 087 nye boliger.

Det ble i 4. kvartal 2012 gitt igangsettingstillatelse til bygging av 875 000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. Dette tilsvarer en nedgang på drøyt 22 prosent fra samme kvartal året før. Det var særlig lav byggeaktivitet innen kontor- og forretningsbygg som bidro til denne nedgangen.

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB