84185
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/arkiv
84185
Sterk vekst i byggevirksomheten
statistikk
2012-10-30T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggearealseptember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i byggevirksomheten

Foreløpige tall tyder på at boligbyggingen øker sterkt. Ikke siden 1987 har det vært registrert flere igangsettingstillatelser for boliger i månedene juni-september.

Antall igangsatte boliger. Sesongjustert og trend. Januar 2000-september 2012

Igangsatt bruksareal til andre bygg. Sesongjustert og trend. Januar 2000-september 2012

Det er gitt igangsettingstillatelser til 22 339 nye boliger hittil i år. Dette er en økning på nesten 2 000 boliger, eller 10 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Etter en moderat start på året har byggeaktiviteten nå tatt seg kraftig opp.

Igangsettingstallene for næringsbygg viser også god vekst. Hittil i år er det igangsatt nesten like mange kvadratmeter bruksareal som i toppåret 2008. I juni-september i år ble det satt i gang 2,1 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette er en økning på 31 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Bygg registrert satt i gang. Foreløpige tall
  September Endring i prosent Januar-september Endring i prosent
  20111 2012 20111 2012
Antall boliger 2 130 3 288 54,4 20 351 22 339 9,8
             
Bruksareal, 1 000 m2            
I alt  781,2 1 158,9 48,4 6 806,5 7 190,9 5,6
             
Boliger  304,6  414,9 36,2 2 812,1 2 968,4 5,6
             
Andre bygg  476,6  744,0 56,1 3 994,4 4 222,5 5,7
Næringsbygg2  331,2  607,6 83,5 2 894,0 3 092,5 6,9
Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring  145,4  136,4 -6,2 1 100,3 1 130,0 2,7
1  Tallene for alle måneder fra januar 2011 til november 2011 ble revidert 8. februar 2012.
2  Inkluderer også bygninger til skole, helse- og sosialstjenester og offentlig forvaltning.

For flere tall, se Statistikkbanken .

Registrerte igangsettingstillatelser

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om feilkilder knyttet til statistikken under punkt 5 i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB