84183
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/arkiv
84183
Boligbyggingen øker fortsatt
statistikk
2012-09-28T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggearealaugust 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Boligbyggingen øker fortsatt

Foreløpige tall tyder på at boligbyggingen fortsatt øker. Ikke siden 2004 har det vært registrert flere igangsettingstillatelser for boliger i perioden mai-august.

Antall igangsatte boliger. Sesongjustert og trend. Januar 2000-august 2012

Igangsatt bruksareal til andre bygg. Sesongjustert og trend. Januar 2000-august 2012

Det ble gitt igangsettingstillatelser til 10 172 nye boliger fra mai til august i år. Dette er en økning på 2 353 tillatelser sammenlignet med samme periode i fjor. Etter en moderat start på året har dermed byggeaktiviteten nå tatt seg opp.

Stabilt innenfor næringsbygg

Igangsettingstallene for næringsbygg viser moderat utvikling. Fra mai til august i år ble det satt i gang bygging av 1,8 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette er noe over snittet for perioden mai-august de siste fem årene.

Bygg registrert satt i gang. Foreløpige tall
  August Endring i prosent Januar-august Endring i prosent
  20111 2012 20111 2012
Antall boliger 2 052 2 712 32,2 18 221 19 051 4,6
             
Bruksareal, 1 000 m2            
I alt  736,3  858,9 16,7 6 025,3 6 032,0 0,1
             
Boliger  286,7  364,6 27,2 2 507,5 2 553,5 1,8
             
Andre bygg  449,6  494,3 10,0 3 517,8 3 478,5 -1,1
Næringsbygg2  346,2  362,6 4,7 2 562,8 2 484,9 -3,0
Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring  103,5  131,8 27,3  955,0  993,6 4,0
1  Tallene for alle måneder fra januar 2011 til november 2011 ble revidert 8. februar 2012.
2  Inkluderer også bygninger til skole, helse- og sosialstjenester og offentlig forvaltning.

For flere tall, se Statistikkbanken .

Registrerte igangsettingstillatelser

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om feilkilder knyttet til statistikken under punkt 5 i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB