84181
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/arkiv
84181
Stor aktivitet innenfor boligbygging
statistikk
2012-08-31T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggearealjuli 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor aktivitet innenfor boligbygging

Foreløpige tall tyder på at boligbyggingen er på vei oppover. Ikke siden 2004 har det vært registrert flere igangsettingstillatelser for boliger i tremånedsperioden mai-juli.

Antall igangsatte boliger. Sesongjustert og trend. Januar 2000-juli 2012

Igangsatt bruksareal til andre bygg. Sesongjustert og trend. Januar 2000-juli 2012

Det ble gitt igangsettingstillatelser til 7 460 nye boliger i tremånedsperioden mai-juli 2012. Dette er en økning på 1 693 sammenlignet med den samme perioden i fjor. Etter en moderat start på året har byggeaktiviteten nå tatt seg opp.

Igangsettingstallene for næringsbygg viser en moderat utvikling. I mai-juli i år ble det satt i gang 1 279 300 kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette er på samme nivå som snittet for tremånedsperioden mai-juli i de siste 5 årene.

Bygg registrert satt i gang. Foreløpige tall
  Juli Endring i prosent Januar-juli Endring i prosent
  20111 2012 20111 2012
Antall boliger 1 706 2 133 25,0 16 169 16 339 1,1
             
Bruksareal, 1 000 m2            
I alt  542,7  615,7 13,5 5 289,1 5 173,1 -2,2
             
Boliger  247,0  269,3 9,1 2 220,9 2 188,9 -1,4
             
Andre bygg  295,7  346,4 17,1 3 068,2 2 984,2 -2,7
Næringsbygg2  195,9  229,0 16,9 2 216,7 2 122,4 -4,3
Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring 99,8  117,4 17,6  851,5  861,8 1,2
1  Tallene for alle måneder fra januar 2011 til november 2011 ble revidert 8. februar 2012.
2  Inkluderer også bygninger til skole, helse- og sosialstjenester og offentlig forvaltning.

For flere tall, se Statistikkbanken .

Registrerte igangsettingstillatelser

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om feilkilder knyttet til statistikken under punkt 5 i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB