84179
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/arkiv
84179
Byggeaktiviteten ned med 4 prosent
statistikk
2012-07-26T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggearealjuni 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Byggeaktiviteten ned med 4 prosent

Det er registrert igangsatt totalt 4,6 millioner kvadratmeter bruksareal i årets første seks måneder. Det er 4 prosent mindre enn i den samme perioden i 2011.

Igangsatt bruksareal til andre bygg. Ujustert og trend. Januar 2000-juni 2012

Antall igangsatte boliger. Ujustert og trend. Januar 2000-juni 2012

Hittil i år er det gitt igangsettingstillatelse til 14 206 nye boliger. Dette er en nedgang på 1,8 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Igangsettingstallene for næringsbygg viser en nedgang på 6,3 prosent fra første halvår i fjor til første halvår 2012.

Det er også en nedgang i nybygging av fritidseiendommer og boliggarasjer med mer. I denne kategorien er det hittil i år påbegynt bygging av 759 200 kvadratmeter bruksareal, dette er en nedgang på 1 prosent sammenlignet med de seks første månedene i fjor.

Selv om totalt igangsatt bruksareal gikk ned med 4 prosent, var igangsetting av bygg en del høyere i juni i år enn juni i fjor.

Bygg registrert satt i gang. Foreløpige tall
      Juni     Endring
i prosent
    Januar-juni     Endring
i prosent
  20111 2012 20111 2012
Antall boliger     1 943     2 902     49,4     14 463     14 206     -1,8
             
Bruksareal, 1 000 m2            
I alt  687,0  942,8 37,2 4 746,4 4 557,4 -4,0
             
Boliger  285,4  400,3 40,3 1 973,9 1 919,6 -2,8
             
Andre bygg  401,6  542,5 35,1 2 772,5 2 637,8 -4,9
Næringsbygg2  289,8  381,4 31,6 2 020,8 1 893,4 -6,3
Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring  111,7  161,1 44,2  751,7  744,4 -1,0
1  Tallene for alle måneder fra januar 2011 til november 2011 ble revidert 8. februar 2012.
2  Inkluderer også bygninger til skole, helse- og sosialstjenester og offentlig forvaltning.

For flere tall, se Statistikkbanken .

Registrerte igangsettingstillatelser

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om feilkilder knyttet til statistikken under punkt 5 i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB