84177
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/arkiv
84177
Mindre nedgang i nye bygg
statistikk
2012-06-28T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggearealmai 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre nedgang i nye bygg

Det har vært en nedgang i bygging av boliger, fritidsboliger og næringsbygg i perioden januar-mai 2012, sammenlignet med samme tid i fjor. Nedgangen ligger på om lag 10 til 12 prosent innenfor alle tre bygningsgrupper, dette viser foreløpige tall.

Igangsatt bruksareal til andre bygg. Ujustert og trend. Januar 1995-mai 2012

Antall igangsatte boliger. Ujustert og trend. Januar 1995-mai 2012

Det ble gitt igangsettelsestillatelse for 11 304 nye boliger i januar-mai 2012. Dette er en nedgang på 1 216 boliger, eller 9,7 prosent, fra samme periode i fjor.

Hittil i år er det registrert igangsatt 1,5 millioner kvadratmeter bruksareal til næringsbygninger. Dette er en nedgang på 12,6 prosent fra i fjor. Fritidseiendommer og garasjer med mer gikk tilsvarende ned 8,9 prosent.

Totalt igangsatt bruksareal gikk ned med 11 prosent. Igangsetting av bygg var noe høyere i mai i år enn i mai i fjor.

Bygg registrert satt i gang. Foreløpige tall
      Mai      Endring
i prosent
    Januar-mai      Endring
i prosent
  20111 2012 20111 2012
Antall boliger 2 118      2 425 14,5      12 520      11 304 -9,7
             
Bruksareal, 1 000 m2            
I alt  693,3  726,3 4,8 4 059,4 3 614,6 -11,0
             
Boliger  304,6  335,6 10,1 1 688,5 1 519,3 -10,0
             
Andre bygg  388,6  390,8 0,6 2 370,9 2 095,3 -11,6
Næringsbygg2  272,2  259,7 -4,6 1 730,9 1 512,0 -12,6
Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring  116,4  131,1 12,6  640,0  583,3 -8,9
1  Tallene for alle måneder fra januar 2011 til november 2011 ble revidert 8. februar 2012.
2  Inkluderer også bygninger til skole, helse- og sosialstjenester og offentlig forvaltning.

For flere tall, se Statistikkbanken .

Registrerte igangsettingstillatelser

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om feilkilder knyttet til statistikken under punkt 5 i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB