289784_tabell_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/bygganlord/kvartal
289784_tabell
statistikk
2018-02-22T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
true

Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt)4. kvartal 2017

Publisering av statistikken Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet er opphørt fra og med 1. kvartal 2018. En årsak er at statistikken tidligere var en del av Eurostats forordning om korttidsstatistikk, men dette kravet ble fjernet i 2012.

Innhold