Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt)4. kvartal 2017

Publisering av statistikken Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet er opphørt fra og med 1. kvartal 2018. En årsak er at statistikken tidligere var en del av Eurostats forordning om korttidsstatistikk, men dette kravet ble fjernet i 2012.

Innhold

Arkiv for Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt) - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
22. februar 2018 4. kvartal 2017 4. kvartal 2017
21. november 2017 3. kvartal 2017 3. kvartal 2017
31. august 2017 2. kvartal 2017 2. kvartal 2017
16. mai 2017 1. kvartal 2017 1. kvartal 2017
21. februar 2017 4. kvartal 2016 Boligprosjektene står i kø
22. november 2016 3. kvartal 2016 Færre nye ordre i anleggsbransjen
2. september 2016 2. kvartal 2016 Stor tilgang på nye boligprosjekt
20. mai 2016 1. kvartal 2016 Økt reserve av bygge- og anleggsprosjekter
22. februar 2016 4. kvartal 2015 Tilgangen på anleggsprosjekter går ned
23. november 2015 3. kvartal 2015 Fortsatt høy tilgang på anleggsprosjekter
3. september 2015 2. kvartal 2015 Sterk vekst i tilgang på nye anlegg
22. mai 2015 1. kvartal 2015 Fortsatt økt tilgang på boligprosjekter
2. mars 2015 4. kvartal 2014 Økt tilgang på boligprosjekter
5. desember 2014 3. kvartal 2014 Økt tilgang på byggeprosjekter
29. august 2014 2. kvartal 2014 Færre nye ordre i anleggsbransjen