Boforhold, registerbasert1. januar 2015

Statistikken som skulle publiseres 2. mai 2017 er utsatt til 13. september 2017.

Innhold

Arkiv for Boforhold, registerbasert - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
29. september 2016 1. januar 2015 4,2 millioner bor i eid bolig