322839_tabell_381144_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/bo/hvert-3-aar
322839_tabell_381144
statistikk
2018-11-28T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Sosiale forhold og kriminalitet
no
true

Boforhold, levekårsundersøkelsen2018

Innhold

Boligøkonomi for husholdninger
2018
Høy og lav boutgiftsandel ble publisert 7. februar 2019
Husleie. Gjennomsnitt for leiere76 823
Husleie per kvm. Gjennomsnitt for leiere1 662
Renter og avdrag. Gjennomsnitt for eiere67 422
Boligrenter. Gjennomsnitt for eiere29 054
Samlede utgifter til boliglån og husleie. Gjennomsnitt for alle76 206
Lav boutgiftsandel39
Høy boutgiftsandel27
Total bokostnad. Gjennomsnitt for alle95 762
Opplever de samlede boutgiftene som svært tyngende5
Leieinntekt. Gjennomsnitt for alle5 196
Antatt salgspris. Gjennomsnitt for eiere. 1000 kr4 027
Eiere med boliglån64
Gjenstående lån. Gjennomsnitt for eiere. 1000 kr1 185
Antall husholdninger som svarte5 981
Antall leiere1 025
Antall eiere4 874

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB