Samfunnsspeilet, 2007/3

Tett med hytter i Trysil

Publisert:

Trysil er ikke bare blant kommunene med flest hytter her i landet. Der bygges det også flere hytter enn i noen annen kommune. I Norge stiger tallet på igangsatte fritidsbygninger for hvert år, og det gjennomsnittlige arealet på disse er om lag 60 prosent større enn for 20 år siden.

Igangsatt bruksareal til fritidsbygning i 2006

Antall hytter, sommerhus o.l. per kommune. Januar 2007

Alle de ti kommunene med flest hytter ligger i Sør-Norge. Hedmarkskommunene Ringsaker og Trysil har flest med henholdsvis 6 118 og 5 560 hytter. De fem andre innlandskommunene er fordelt på Buskerud (Hol, Ringerike, Nore og Uvdal og Sigdal) og Oppland (Nord-Aurdal), og i alle disse finnes det mer enn 3 500 hytter. Det samme er for øvrig tilfellet for tre kommuner langs Oslofjorden, nærmere bestemt Fredrikstad og Hvaler i Østfold og Larvik i Vestfold.

Lite nybygging langs kysten

Også byggeaktiviteten er størst i innlandskommunene i Sør-Norge. I en del av kommunene med flest hytter bygges det også mye. Trysil topper lista med et igangsatt bruksareal på 35 961 kvadratmeter. Nore og Uvdal, Hol, Nord-Aurdal og Ringsaker er også blant de 30 øverste plassene, alle med over 6 000 kvadratmeter igangsatt bruksareal i 2006, men som figur 2 viser, er det bare Trysil som er på topp ti.

I hyttekommunene langs kysten er aktiviteten mindre. Fredrikstad ligger på 50. plass med 3 003, Hvaler 92. plass med 1 412 og Larvik på 96. plass med 1 339 kvadratmeter igangsatt bruksareal til fritidsformål. Alle disse er blant de 25 kommunene i landet med flest hytter per kvadratkilometer landareal.

Flere og større fritidsbygninger

På landsbasis er antall fritidsbygninger som igangsettes årlig, mer en doblet fra 1986 til 2006. I 1986 var tallet 3 036, mens det ble startet bygging av 6 402 fritidsbygninger i 2006. I den samme perioden har også disse hyttenes gjennomsnittlige bruksareal økt betraktelig, med nesten 60 prosent. I 1986 var dette arealet på 61,9 kvadratmeter, mens gjennomsnittet i 2006 var 98,8 kvadratmeter.

Edvard Andersen er journalist i Statistisk sentralbyrå, Formidlingsavdelingen ( edvard.andersen@ssb.no ).

Kontakt