Svak nedgang i igangsettingstillatelser i 2017

Publisert:

I 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 35 300 boliger. Dette er 3 prosent færre boliger enn i 2016.

Oslo og Akershus ga igangsettingstillatelse til flest boliger. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av henholdsvis 5 600 og 5 000 boliger i 2017. Det er Oslo som ligger som nummer én når det gjelder antall blokkleiligheter, med 4 500, etterfulgt av Akershus med 2 400, viser nye tall i Byggeareal.

Nedgang også for andre bygg enn bolig

Det ble i 2017 gitt igangsettingstillatelse til bygging av 5,7 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med året før. Av dette utgjorde areal til fritidsbygninger, boliggarasjer m.m. 1,5 millioner kvadratmeter. De resterende 4,2 millioner kvadratmeterne var til næringsformål, en nedgang 1 prosent fra 2016. Industri- og kontorbygg sto for over halvparten av næringsbyggene.

Færre fritidsbygninger

Det ble gitt igangsettingstillatelse til 7 500 nye fritidsbygninger i 2017. Det er en nedgang på 4 prosent fra forrige år. Det er i Oppland det er registrert flest igangsettingstillatelser med i alt 1 249 fritidsbygninger, etterfulgt av Buskerud med 1 138 fritidsbygninger.

2 512 nye boliger i ombyggingsprosjekter

I tillegg til 35 300 boliger i nybygg i 2017 kom det også til 2 512 boliger som følge av ombygging av eksisterende bygningsmasse. 970 av disse boligene var resultat av ombygging i eksisterende boligbygg, mens 1 446 boliger kom til som følge av ombygging i eksisterende næringsbygg. 96 boliger kom fra boliggarasjer, fritidsbygninger mv.

2 439 boliger er revet eller brent

I 2017 var det en avgang på 2 439 boliger, og 1 511 av disse var eneboliger. For andre bygg enn bolig var det en avgang på 17 522 bygninger. Av disse var 6 573 næringsbygninger, 1 337 fritidsbygninger og 9 612 boliggarasjer mv.

Det er grunn til å kommentere at noe av den registrerte avgangen ikke er en reell avgang, men skyldes oppryddingsarbeid i Matrikkelen. For 2017 gjaldt dette spesielt Sandefjord kommune.

1 Inkluderer bygninger for bofellesskap og bygninger med mindre enn 50 prosent bruksareal til bolig.

Figur 1. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, etter bygningstype

År Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Andre bygninger#1
2012 8316 2736 4305 12532 2300
2013 8399 2844 4252 12351 2604
2014 8051 2584 4020 10250 2345
2015 8304 3068 4665 12542 2722
2016 8376 3141 5426 15700 3560
2017 7585 3186 5229 17340 1933

1 Inkluderer bare Longyearbyen.

Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Bruksareal, etter bygningstype og fylke. 1 000 m2

Fylke I alt 2016 I alt 2017
Østfold 449 521
Akershus 1336 1275
Oslo 851 1187
Hedmark 438 445
Oppland 441 438
Buskerud 755 631
Vestfold 524 404
Telemark 249 331
Aust-Agder 275 284
Vest-Agder 402 456
Rogaland 933 1046
Hordaland 984 825
Sogn og Fjordane 226 185
Møre og Romsdal 528 421
Sør-Trøndelag 750 665
Nord-Trøndelag 333 275
Nordland 379 463
Troms Romsa 382 327
Finnmark Finnmárku 129 85
Svalbard¹ 1 0

1 Tallene før 1993 omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

Figur 3. Registrerte igangsettingstillatelser. Kvadratmeter bruksareal

Boligbygning Fritidsbygning, boliggarasje mv. Næringsbygning¹
1983 5286699 445099 2238989
1984 4794931 516131 2561544
1985 4988855 583853 2921486
1986 5578635 629647 3759887
1987 5267363 605207 3619882
1988 4544098 589708 3374412
1989 3701008 546506 2390029
1990 2937741 504294 1830887
1991 2188817 423018 1499518
1992 1972785 410825 1515731
1993 2150559 526478 1755141
1994 2987179 606358 2180081
1995 2874186 572042 2527227
1996 2906688 620551 2924896
1997 3231864 672006 3343605
1998 3014008 656556 2736383
1999 2918853 723711 3226275
2000 3315438 947000 2994464
2001 3408725 1013000 2909014
2002 3043682 1018000 2736886
2003 2956813 958000 2821878
2004 3543395 1255000 2984258
2005 3848720 1313000 3288579
2006 4080582 1368000 3601385
2007 4027000 1444000 4578000
2008 3348000 1394000 4842000
2009 2691000 1290000 3810000
2010 3035000 1466000 4285000
2011 3778000 1499000 4019000
2012 4024000 1494000 4026000
2013 4098000 1478000 3827000
2014 3606000 1369000 3948000
2015 4041000 1382000 3825000
2016 4528000 1615000 4218000
2017 4555000 1547000 4163000

 

Kontakt