Rapporter 2002/33

Ny beregningsmetode basert på timeverk

Produksjonsindeks for bygg og anlegg

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Produksjonsindeks for bygg og anlegg. Ny beregningsmetode basert på timeverk

Ansvarlige

Astri Gillund, Arild Thomassen

Serie og -nummer

Rapporter 2002/33

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

82-537-5205-9

ISBN (trykt)

82-537-5204-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

23

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt