Rapporter 1997/01

Produksjonsindeks for bygg og anlegg

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Produksjonsindeks for bygg og anlegg

Ansvarlig

Randi Jule

Serie og -nummer

Rapporter 1997/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4355-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

38

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt