Eiere blant personer med og uten innvandrerbakgrunn, etter kommune og bydel. Prosent. 2016

Tilbake til artikkelen

Eiere blant personer med og uten innvandrerbakgrunn, etter kommune og bydel. Prosent. 2016
  Uten innvandrerbakgrunn Bakgrunn fra EU etc. Bakgrunn fra Afrika, Asia etc.
Oslo      
Stovner 89,8 60,5 79,2
Søndre Nordstrand 90,9 67,1 76,7
Alna 91,9 67,4 80,9
Grorud 91,2 68,7 82,2
Bjerke 88,1 49,6 66,0
Gamle Oslo 76,6 50,0 42,8
Grünerløkka 71,4 40,2 43,8
Frogner 68,4 40,7 41,3
St. Hanshaugen 63,8 37,2 34,6
Sagene 72,9 49,4 36,2
Østensjø 92,7 70,2 73,0
Ullern 90,5 62,9 55,7
Nordre Aker 86,1 48,9 33,8
Vestre Aker 91,2 64,8 52,2
Nordstrand 91,3 62,1 63,2
I alt, Oslo 81,8 52,1 62,7
Stavanger      
Storhaug 81,6 48,1 52,2
Eiganes og Våland 86,1 47,3 53,5
Hinna 90,7 59,8 68,2
Hillevåg 89,3 62,4 62,5
Madla 91,6 60,2 57,7
Tasta 88,6 56,8 59,2
Hundvåg 92,7 66,3 66,6
I alt, Stavanger 88,0 55,2 59,4
Bergen      
Årstad 75,5 37,9 32,6
Bergenhus 65,2 34,3 27,2
Laksevåg 87,6 57,3 71,1
Arna 88,4 66,2 59,5
Fana 91,4 65,6 68,6
Fyllingsdalen 92,9 73,4 80,8
Åsane 91,2 62,3 74,5
Ytrebygda 92,9 58,8 70,5
I alt, Bergen 84,2 52,2 55,0
Trondheim      
Heimdal 89,1 68,4 77,8
Lerkendal 84,1 50,8 48,8
Midtbyen 79,9 53,6 45,2
Østbyen 80,0 52,6 42,9
I alt, Trondheim 80,1 54,0 54,5

Faktaside

Kontakt