Økt tilgang på byggeprosjekter

Publisert:

Til tross for nedgang i nye boligprosjekter, var ordretilgangen for andre bygg høy og bidro til vekst i byggebransjen i 2017. Tilgangen på nye byggeprosjekter var 12 prosent høyere i 4. kvartal 2017 enn samme kvartal året før.

Ordreindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet viser samlet sett en økning i ordretilgang på 6 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Det er først og fremst nye ordre for næringsbygg som har bidratt til veksten – med en økning på 26 prosent, målt i løpende kroner.

Etter vekst i forrige kvartal får ordretilganger for anleggsprosjekter en nedgang på slutten av året. Sammenliknet med 4. kvartal 2016 gikk ordretilgangen for anlegg ned med 3 prosent.

Ordrereserven for hele bygge- og anleggsnæringen har økt med 15 prosent sammenliknet med 4. kvartal 2016, målt i løpende kroner. Beholdningen av boligprosjekter steg med 18 prosent i denne perioden. Fra 3. til 4. kvartal 2017 hadde ordrereserven for boligbygg en nedgang på 3 prosent, mens ordrebeholdningen for andre bygg hadde en vekst på 8 prosent.

Figur 1. Ordretilgang og ordrereserver totalt. Ujustert. 2010=100

Ordretilgang Ordrereserve
1. kv. 2004 75 59
2. kv. 2004 81 64
3. kv. 2004 69 64
4. kv. 2004 76 63
1. kv. 2005 78 68
2. kv. 2005 96 75
3. kv. 2005 88 78
4. kv. 2005 88 79
1. kv. 2006 102 88
2. kv. 2006 99 93
3. kv. 2006 93 96
4. kv. 2006 102 98
1. kv. 2007 117 105
2. kv. 2007 119 113
3. kv. 2007 95 110
4. kv. 2007 112 109
1. kv. 2008 102 110
2. kv. 2008 103 104
3. kv. 2008 93 99
4. kv. 2008 77 86
1. kv. 2009 87 85
2. kv. 2009 91 85
3. kv. 2009 91 86
4. kv. 2009 101 87
1. kv. 2010 100 95
2. kv. 2010 109 101
3. kv. 2010 94 102
4. kv. 2010 98 101
1. kv. 2011 116 113
2. kv. 2011 116 119
3. kv. 2011 102 119
4. kv. 2011 130 132
1. kv. 2012 125 140
2. kv. 2012 137 145
3. kv. 2012 105 141
4. kv. 2012 124 138
1. kv. 2013 128 144
2. kv. 2013 142 152
3. kv. 2013 115 150
4. kv. 2013 124 147
1. kv. 2014 133 156
2. kv. 2014 137 161
3. kv. 2014 120 153
4. kv. 2014 129 148
1. kv. 2015 128 153
2. kv. 2015 157 162
3. kv. 2015 138 165
4. kv. 2015 129 161
1. kv. 2016 137 173
2. kv. 2016 160 176
3. kv. 2016 132 180
4. kv. 2016 160 180
1. kv. 2017 175 195
2. kv. 2017 166 201
3. kv. 2017 158 207
4. kv. 2017 170 207

Figur 2. Ordretilgang, trend

I alt Bygg Anlegg
1. kv. 2004 73 74 73
2. kv. 2004 74 77 72
3. kv. 2004 75 81 67
4. kv. 2004 76 84 63
1. kv. 2005 81 85 71
2. kv. 2005 89 91 81
3. kv. 2005 93 99 88
4. kv. 2005 95 103 86
1. kv. 2006 95 104 84
2. kv. 2006 95 103 85
3. kv. 2006 99 104 90
4. kv. 2006 107 113 95
1. kv. 2007 112 125 93
2. kv. 2007 110 126 86
3. kv. 2007 106 120 83
4. kv. 2007 103 113 91
1. kv. 2008 100 108 93
2. kv. 2008 97 101 94
3. kv. 2008 92 94 96
4. kv. 2008 85 85 92
1. kv. 2009 82 79 93
2. kv. 2009 88 81 104
3. kv. 2009 97 88 116
4. kv. 2009 102 92 120
1. kv. 2010 100 95 110
2. kv. 2010 101 100 100
3. kv. 2010 101 102 96
4. kv. 2010 104 105 99
1. kv. 2011 108 111 106
2. kv. 2011 110 113 114
3. kv. 2011 114 113 133
4. kv. 2011 123 115 151
1. kv. 2012 126 114 157
2. kv. 2012 123 111 148
3. kv. 2012 122 113 136
4. kv. 2012 123 118 129
1. kv. 2013 128 119 146
2. kv. 2013 128 113 168
3. kv. 2013 127 109 179
4. kv. 2013 128 107 182
1. kv. 2014 129 110 174
2. kv. 2014 128 117 154
3. kv. 2014 130 118 144
4. kv. 2014 130 114 159
1. kv. 2015 131 114 183
2. kv. 2015 142 121 204
3. kv. 2015 145 125 196
4. kv. 2015 137 121 170
1. kv. 2016 136 120 159
2. kv. 2016 143 127 156
3. kv. 2016 150 135 168
4. kv. 2016 163 146 190
1. kv. 2017 171 152 194
2. kv. 2017 169 146 200
3. kv. 2017 170 146 212
4. kv. 2017 175 157 205