Flere byggetillatelser

Publisert:

I 4. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 9 000 boliger med i alt 1 089 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 11 prosent flere boliger enn i samme kvartal i 2017.

Størst var økningen for igangsettingstillatelser til bygning for bofellesskap, viser nye tall fra statistikken Byggeareal.

I 4. kvartal 2018 har antall igangsettingstillatelser til boliger i bygning for bofellesskap gått opp med 36 prosent sammenlignet med 4. kvartal i 2017. 

Akershus på fylkestoppen

Det var flest igangsettingstillatelser i Akershus. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 650 boliger i 4. kvartal 2018. Deretter kommer fylkene Trøndelag og Hordaland med henholdsvis 915 og 710 boliger.

Økning for næringsbygg

I 4. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 118 000 kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i næringsbygg. Dette er en økning på 18 prosent fra samme kvartal året før. 

Figur 1. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, sesongjustert og trend

Antall boliger, sesongjustert Antall boliger, trend
1. kv. 2000 5704 5498
2. kv. 2000 5154 5503
3. kv. 2000 5921 5868
4. kv. 2000 6505 6431
1. kv. 2001 6523 6567
2. kv. 2001 6503 6511
3. kv. 2001 6376 6332
4. kv. 2001 5960 5978
1. kv. 2002 5677 5719
2. kv. 2002 5705 5666
3. kv. 2002 5650 5655
4. kv. 2002 5643 5686
1. kv. 2003 5756 5653
2. kv. 2003 5484 5597
3. kv. 2003 5734 5640
4. kv. 2003 5881 5956
1. kv. 2004 5774 6605
2. kv. 2004 8538 7399
3. kv. 2004 7801 7787
4. kv. 2004 7690 7636
1. kv. 2005 7385 7571
2. kv. 2005 7878 7630
3. kv. 2005 7626 7886
4. kv. 2005 8462 8364
1. kv. 2006 8682 8532
2. kv. 2006 7909 8008
3. kv. 2006 7816 7997
4. kv. 2006 8726 8451
1. kv. 2007 8503 8719
2. kv. 2007 8761 8605
3. kv. 2007 8164 8226
4. kv. 2007 7503 7418
1. kv. 2008 6490 6907
2. kv. 2008 6947 6878
3. kv. 2008 6823 6722
4. kv. 2008 5960 6044
1. kv. 2009 5331 5280
2. kv. 2009 4762 4835
3. kv. 2009 4777 4742
4. kv. 2009 4908 4967
1. kv. 2010 5166 4992
2. kv. 2010 4758 4924
3. kv. 2010 5266 5191
4. kv. 2010 6009 6183
1. kv. 2011 7326 7124
2. kv. 2011 7193 7100
3. kv. 2011 6344 6635
4. kv. 2011 6785 6481
1. kv. 2012 6555 6860
2. kv. 2012 7826 7790
3. kv. 2012 8610 8239
4. kv. 2012 7257 7876
1. kv. 2013 7804 7438
2. kv. 2013 7061 7311
3. kv. 2013 7450 7450
4. kv. 2013 7834 7596
1. kv. 2014 6322 7353
2. kv. 2014 7461 7016
3. kv. 2014 6633 6737
4. kv. 2014 6702 6826
1. kv. 2015 7546 7359
2. kv. 2015 7565 7617
3. kv. 2015 7706 7794
4. kv. 2015 8202 7986
1. kv. 2016 8096 8443
2. kv. 2016 9380 9053
3. kv. 2016 9329 9513
4. kv. 2016 9669 9604
1. kv. 2017 9617 9613
2. kv. 2017 9271 9320
3. kv. 2017 8793 8633
4. kv. 2017 7680 7881
1. kv. 2018 7609 7463
2. kv. 2018 6990 7688
3. kv. 2018 8350 8172
4. kv. 2018 8555 8615

Sesongjusterte tall

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger hadde en økning på 3 prosent fra 3. kvartal 2018 til 4. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Bruksareal til andre bygg, sesongjustert og trend

Bruksareal andre bygg, sesongjustert Bruksareal andre bygg, trend
1. kv. 2000 1040589 975491
2. kv. 2000 812570 889812
3. kv. 2000 939181 933269
4. kv. 2000 1089635 1016575
1. kv. 2001 1013659 1079698
2. kv. 2001 1107874 1046404
3. kv. 2001 991474 979852
4. kv. 2001 834512 933913
1. kv. 2002 988634 939694
2. kv. 2002 959159 967828
3. kv. 2002 988896 947055
4. kv. 2002 839107 875982
1. kv. 2003 840911 818489
2. kv. 2003 799402 838875
3. kv. 2003 900140 923831
4. kv. 2003 1095022 1008988
1. kv. 2004 964039 1036018
2. kv. 2004 1162710 1017417
3. kv. 2004 949745 999672
4. kv. 2004 1072036 1022913
1. kv. 2005 1018824 1080378
2. kv. 2005 1189620 1151420
3. kv. 2005 1217587 1196948
4. kv. 2005 1185777 1223419
1. kv. 2006 1244235 1228208
2. kv. 2006 1243484 1226843
3. kv. 2006 1224814 1238217
4. kv. 2006 1229567 1261795
1. kv. 2007 1391447 1326739
2. kv. 2007 1338850 1426349
3. kv. 2007 1575081 1520983
4. kv. 2007 1585604 1557075
1. kv. 2008 1544937 1567122
2. kv. 2008 1499226 1570567
3. kv. 2008 1676348 1588330
4. kv. 2008 1509673 1536640
1. kv. 2009 1419859 1363939
2. kv. 2009 1158606 1188616
3. kv. 2009 1038116 1129786
4. kv. 2009 1310013 1243632
1. kv. 2010 1336266 1405609
2. kv. 2010 1668840 1458078
3. kv. 2010 1288402 1452695
4. kv. 2010 1413934 1431035
1. kv. 2011 1561092 1393459
2. kv. 2011 1215191 1366943
3. kv. 2011 1343750 1318721
4. kv. 2011 1372784 1312405
1. kv. 2012 1287213 1360226
2. kv. 2012 1362838 1372277
3. kv. 2012 1708504 1332108
4. kv. 2012 1163363 1275715
1. kv. 2013 1198329 1255097
2. kv. 2013 1473480 1284179
3. kv. 2013 1283677 1325105
4. kv. 2013 1278523 1321780
1. kv. 2014 1378228 1309519
2. kv. 2014 1282556 1314193
3. kv. 2014 1275881 1302697
4. kv. 2014 1348606 1294175
1. kv. 2015 1249858 1285484
2. kv. 2015 1290051 1275600
3. kv. 2015 1263631 1277255
4. kv. 2015 1345175 1326229
1. kv. 2016 1330846 1391394
2. kv. 2016 1550438 1444461
3. kv. 2016 1423355 1485714
4. kv. 2016 1483552 1496625
1. kv. 2017 1562477 1486416
2. kv. 2017 1370730 1451276
3. kv. 2017 1502728 1382837
4. kv. 2017 1275819 1315690
1. kv. 2018 1324731 1306083
2. kv. 2018 1286565 1361900
3. kv. 2018 1536610 1446253
4. kv. 2018 1498657 1513745

Igangsettingstallene varierer en god del fra kvartal til kvartal. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger fra 3. kvartal 2014 til 1. kvartal 2017. Fra 2. kvartal 2017 var det derimot en nedgang i igangsettingstillatelser, men med en økning igjen de tre siste kvartaler. 

For andre bygg enn boliger viser sesongjusterte tall at bruksareal som det ble gitt igangsettingstillatelse til i 4. kvartal i fjor, hadde en nedgang på 3 prosent sammenlignet med 3. kvartal i fjor. 

438 nye boliger i ombyggingsprosjekter 

I 4. kvartal 2018 kom det til 438 boliger som følge av ombygging av eksisterende bygningsmasse. 243 av disse boligene var resultat av ombygging i eksisterende boligbygg, mens 195 boliger oppstod som følge av ombygging i eksisterende næringsbygg.

582 boliger er revet eller brent 

I 4. kvartal 2018 var det en registrert avgang på 582 boliger, og 391 av disse var eneboliger. For andre bygg enn bolig var det en avgang på 3 230 bygninger. Av disse var 1 357 næringsbygninger, 296 fritidsbygninger og 1 577 boliggarasjer mv.