Andel som bor med foreldre i forskjellige land, etter kjønn og alder. 16-34 år

Tilbake til artikkelen

Andel som bor med foreldre i forskjellige land, etter kjønn og alder. 16-34 år
  Alle personer 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år
  Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
AT 53,3 42,2 94,9 94,1 71,9 62,6 36,0 19,9 11,7 7,7
BE 58,4 48,8 98,0 96,2 90,3 83,3 42,9 26,1 16,1 5,9
BG 72,7 53,2 96,1 93,3 88,7 73,7 70,6 46,6 50,3 21,9
CH 46,8 39,5 98,8 96,5 73,3 64,0 31,7 17,5 7,5 3,5
CY 66,2 50,8 99,9 96,0 94,1 82,0 59,5 38,8 20,3 6,4
CZ 61,0 48,0 96,8 98,6 86,4 71,0 56,7 36,6 26,0 14,5
DK 34,8 24,1 97,0 92,6 35,5 15,3 5,7 3,4 3,3 2,5
EE 48,9 40,2 96,3 92,7 77,7 62,3 36,0 24,9 16,0 11,4
EL 75,4 64,2 97,2 97,6 85,2 79,8 77,6 64,0 53,6 31,0
ES 67,1 58,1 98,5 98,8 93,9 86,5 68,2 52,6 28,8 20,9
FI 32,0 23,9 95,7 91,2 41,3 19,5 8,7 3,3 3,6 1,5
FR 48,0 40,4 95,6 96,4 67,6 58,3 26,0 15,0 9,3 4,9
HR 82,1 67,5 99,2 98,2 95,2 89,2 84,6 64,1 56,7 31,5
HU 68,1 55,9 96,3 94,3 86,2 72,8 62,4 44,8 36,0 22,3
IT 74,9 63,5 99,6 99,3 94,6 88,3 74,6 56,9 40,2 25,4
LT 59,9 49,9 95,9 96,1 82,6 71,2 49,6 28,2 21,8 16,3
LU 64,4 50,6 98,8 95,4 91,7 83,3 56,4 36,3 22,0 7,7
LV 59,4 49,0 96,4 92,5 82,2 67,0 50,5 40,6 30,8 20,2
NL 47,1 39,0 98,0 96,9 68,9 56,4 23,5 10,3 5,7 2,0
NO 31,6 26,5 87,6 79,2 38,3 25,2 10,2 6,9 4,6 2,1
PT 70,2 62,5 96,9 95,4 87,7 85,6 68,1 58,7 36,2 24,7
RO 71,4 54,3 94,5 92,3 89,5 75,8 71,7 40,8 45,2 23,3
SE 33,3 28,2 94,2 93,2 44,5 30,7 10,3 7,0 4,3 1,8
SI 69,0 58,1 97,5 96,6 90,4 86,6 68,4 50,2 37,5 19,6
SK 78,1 66,1 98,5 97,8 96,4 88,7 81,9 61,7 46,6 32,4
UK 44,9 35,3 90,6 88,0 66,0 49,7 24,9 15,1 11,8 4,9

Faktaside

Kontakt