Færre tillatelser til nye bygg

Publisert:

I 4. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8 100 boliger med i alt 1 039 000 kvadratmeter bruksareal. Det er 21 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2016.

Størst var nedgangen for igangsettingstillatelser til bygning for bofellesskap. I 4. kvartal 2017 har antall igangsettingstillatelser til boliger i bygning for bofellesskap gått ned med 80 prosent sammenlignet med 4. kvartal i 2016, viser statistikken Byggeareal.

Sesongjusterte tall

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger hadde en nedgang på 13 prosent fra 3. kvartal 2017 til 4. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. 

Igangsettingstallene varierer en god del fra kvartal til kvartal. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden 3. kvartal 2014, med en nedgang de fire siste kvartaler.

For andre bygg enn boliger viser sesongjusterte tall at bruksareal som det ble gitt igangsettingstillatelse til i 4. kvartal i fjor, hadde en nedgang på 18 prosent sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

Hordaland på fylkestoppen

Det var flest igangsettingstillatelser i Hordaland. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 032 boliger i 4. kvartal 2017. Deretter kommer fylkene Akershus og Oslo med henholdsvis 923 og 911 boliger.

Nedgang for næringsbygg

I 4. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 965 000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. Dette er en nedgang på 14 prosent fra samme kvartal året før.

511 nye boliger i ombyggingsprosjekter

I 4. kvartal 2017 kom det til 511 boliger som følge av ombygging av eksisterende bygningsmasse. 205 av disse boligene var resultat av ombygging i eksisterende boligbygg, mens 306 boliger oppstod som følge av ombygging i eksisterende næringsbygg.

856 boliger er revet eller brent

I 4. kvartal 2017 var det en avgang på 856 boliger, og 488 av disse var eneboliger. For andre bygg enn bolig var det en avgang på 6 271 bygninger. Av disse var 2 058 næringsbygninger, 517 fritidsbygninger og 3 696 boliggarasjer mv. Det er grunn til å kommentere at noe av den registrerte avgangen ikke er en reell avgang, men skyldes oppryddingsarbeid i Matrikkelen. For 4. kvartal 2017 gjaldt dette spesielt Sandefjord kommune.

Figur 1. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, sesongjustert og trend

Antall boliger, sesongjustert Antall boliger, trend
1. kv. 2000 5704 5498
2. kv. 2000 5154 5503
3. kv. 2000 5921 5868
4. kv. 2000 6505 6431
1. kv. 2001 6523 6567
2. kv. 2001 6503 6511
3. kv. 2001 6376 6332
4. kv. 2001 5960 5978
1. kv. 2002 5677 5719
2. kv. 2002 5705 5666
3. kv. 2002 5650 5655
4. kv. 2002 5643 5686
1. kv. 2003 5756 5653
2. kv. 2003 5484 5597
3. kv. 2003 5734 5640
4. kv. 2003 5881 5956
1. kv. 2004 5774 6605
2. kv. 2004 8538 7399
3. kv. 2004 7801 7787
4. kv. 2004 7690 7636
1. kv. 2005 7385 7571
2. kv. 2005 7878 7630
3. kv. 2005 7626 7886
4. kv. 2005 8462 8364
1. kv. 2006 8682 8532
2. kv. 2006 7909 8008
3. kv. 2006 7816 7997
4. kv. 2006 8726 8451
1. kv. 2007 8503 8719
2. kv. 2007 8761 8605
3. kv. 2007 8164 8226
4. kv. 2007 7503 7418
1. kv. 2008 6490 6907
2. kv. 2008 6947 6878
3. kv. 2008 6823 6722
4. kv. 2008 5960 6044
1. kv. 2009 5331 5280
2. kv. 2009 4762 4835
3. kv. 2009 4777 4742
4. kv. 2009 4909 4967
1. kv. 2010 5166 4991
2. kv. 2010 4757 4924
3. kv. 2010 5267 5192
4. kv. 2010 6010 6183
1. kv. 2011 7325 7122
2. kv. 2011 7191 7098
3. kv. 2011 6345 6637
4. kv. 2011 6789 6483
1. kv. 2012 6551 6857
2. kv. 2012 7821 7787
3. kv. 2012 8616 8243
4. kv. 2012 7265 7879
1. kv. 2013 7795 7432
2. kv. 2013 7054 7306
3. kv. 2013 7459 7453
4. kv. 2013 7845 7620
1. kv. 2014 6308 7408
2. kv. 2014 7453 7073
3. kv. 2014 6652 6764
4. kv. 2014 6709 6824
1. kv. 2015 7521 7340
2. kv. 2015 7554 7611
3. kv. 2015 7740 7828
4. kv. 2015 8236 7987
1. kv. 2016 8002 8393
2. kv. 2016 9385 9045
3. kv. 2016 9408 9596
4. kv. 2016 9730 9611
1. kv. 2017 9446 9521
2. kv. 2017 9267 9284
3. kv. 2017 8886 8682
4. kv. 2017 7772 8145

Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Bruksareal til andre bygg, sesongjustert og trend

Bruksareal andre bygg, sesongjustert Bruksareal andre bygg, trend
1. kv. 2000 1040589 975491
2. kv. 2000 812570 889812
3. kv. 2000 939181 933269
4. kv. 2000 1089635 1016575
1. kv. 2001 1013658 1079698
2. kv. 2001 1107874 1046404
3. kv. 2001 991474 979852
4. kv. 2001 834512 933913
1. kv. 2002 988634 939694
2. kv. 2002 959159 967828
3. kv. 2002 988896 947055
4. kv. 2002 839107 875982
1. kv. 2003 840911 818489
2. kv. 2003 799402 838875
3. kv. 2003 900140 923831
4. kv. 2003 1095022 1008988
1. kv. 2004 964039 1036018
2. kv. 2004 1162709 1017417
3. kv. 2004 949745 999672
4. kv. 2004 1072036 1022913
1. kv. 2005 1018824 1080378
2. kv. 2005 1189618 1151420
3. kv. 2005 1217588 1196949
4. kv. 2005 1185779 1223419
1. kv. 2006 1244234 1228207
2. kv. 2006 1243480 1226840
3. kv. 2006 1224812 1238219
4. kv. 2006 1229572 1261798
1. kv. 2007 1391460 1326735
2. kv. 2007 1338811 1426341
3. kv. 2007 1575097 1520988
4. kv. 2007 1585616 1557080
1. kv. 2008 1544957 1567116
2. kv. 2008 1499150 1570557
3. kv. 2008 1676393 1588347
4. kv. 2008 1509709 1536638
1. kv. 2009 1419854 1363925
2. kv. 2009 1158441 1188624
3. kv. 2009 1038358 1129748
4. kv. 2009 1309942 1243644
1. kv. 2010 1336088 1405856
2. kv. 2010 1668891 1458525
3. kv. 2010 1288812 1453019
4. kv. 2010 1413670 1430990
1. kv. 2011 1560722 1393357
2. kv. 2011 1215499 1367076
3. kv. 2011 1344293 1318757
4. kv. 2011 1372162 1312478
1. kv. 2012 1286683 1359975
2. kv. 2012 1363825 1371364
3. kv. 2012 1709742 1330410
4. kv. 2012 1162107 1273433
1. kv. 2013 1196360 1253360
2. kv. 2013 1477746 1283518
3. kv. 2013 1284473 1323717
4. kv. 2013 1276260 1319566
1. kv. 2014 1373227 1308794
2. kv. 2014 1287101 1316593
3. kv. 2014 1281623 1304410
4. kv. 2014 1345299 1290721
1. kv. 2015 1238257 1282126
2. kv. 2015 1293072 1279543
3. kv. 2015 1282471 1285608
4. kv. 2015 1339455 1317766
1. kv. 2016 1306376 1366409
2. kv. 2016 1555218 1425053
3. kv. 2016 1457592 1477504
4. kv. 2016 1477819 1492625
1. kv. 2017 1517166 1469684
2. kv. 2017 1377588 1422248
3. kv. 2017 1548738 1366451
4. kv. 2017 1271096 1324642

Kontakt