84997
/befolkning/statistikker/samboer/arkiv
84997
To av tre lever i samliv
statistikk
2012-05-31T10:00:00.000Z
Befolkning
no
samboer, Samboere, samboerskap, andel samboere, andel gifte, andel enslige, samlivBarn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Samboere2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

To av tre lever i samliv

Blant personer mellom 16 og 79 år lever 67 prosent i samliv. Ett av fire par er samboere mens resten er gifte. Blant alle, om man lever i samliv eller ikke, er samboerandelen på 18 prosent og gifte utgjør 49 prosent.

Andelen samboere i forhold til gifte har økt gradvis fra 1980-tallet. I perioden 1993-1995 var 20 prosent av dem som levde i samliv, samboere. Frem mot 2004 økte andelen til 25 prosent, og i 2011 kom den opp i 26 prosent. Å leve i samliv innebærer at man enten er samboer eller gift på intervjutidspunktet. I alt 33 prosent av alle i utvalget svarte at de ikke levde i samliv.

Andel samboere. 1993-2011. Prosent

Innslaget av samboere blant de yngste - de mellom 20 og 24 år - har endret seg lite siden slutten av 1980-tallet. For resten av utvalget ser man en økning i antall samboere, kraftigst for dem mellom 30-50 år.

Flest kvinner blant de yngste samboerne

Tar man utgangspunkt i alle kvinner, både de som lever i samliv og de som ikke gjør det, er det forholdsvis flest samboere blant de mellom 20 og 34 år. Over en tredjedel av disse kvinnene var samboere. Fra 35-årsalderen synker andelen samboere gradvis for hver aldersgruppe, i alderen 60-79 år var det bare 4 prosent.

Langt færre unge menn er samboere tidlig i 20-årsalderen. Kun 18 prosent i alderen 20-24 år var samboere, mens tilsvarende andel blant kvinner var 34 prosent. I aldersgruppen 25-29 år var andelen 41 prosent for begge kjønn.

Hovedforklaringen på kjønnsforskjellene i yngre aldersgrupper er at kvinner starter sine samliv tidligere enn menn. At kjønnsforskjellene utjevnes i de eldste aldersgruppene har sammenheng med antallet potensielle partnere. Menn har langt sjeldnere enn kvinner mistet ektefellen, dette som følge av at kvinner lever lengre enn menn. For kvinner vil andelen i samliv dermed påvirkes av mulighetene for reetablering. De har et mindre marked av aktuelle menn, og det blir enda mindre fordi aldersforskjellen gjerne er større ved annengangsetablering.

I de fleste parforhold er kvinnen noe yngre enn mannen. Registerbasert statistikk viser at forskjellen i alder mellom kvinner og menn i ekteskap gjennomsnittlig er rundt tre år.

Flere samboere ved bruk av intervjudata

Basert på intervjudata er det totale antall samboere anslått til om lag 600 000, det vil si 300 000 samboerpar. Dette gir et høyere anslag enn i den registerbaserte familiestatistikken , som oppgir om lag 530 000 samboere.

Om en person blir definert som samboer eller ikke, avhenger av hva intervjupersonen selv oppgir som svar på spørsmålet om man lever i samliv. I Statistisk sentralbyrås registerbaserte familiestatistikk må man være registrert på samme adresse i folkeregistret for å bli definert som samboere. Erfaringsmessig vil statistikk som er basert på register og formelt bosted gi færre samboerpar enn statistikk som er basert på intervjuundersøkelser og faktisk bosted.

Om statistikkgrunnlaget

Denne statistikken er basert på intervjudata fra Reiseundersøkelsen. Undersøkelsen er basert på et representativt utvalg av 8 000 norske personer i alderen 16-79 år. I 2011 var det 4 700 personer som svarte. Det gir en svarprosent på 58,3. Utvalget er trukket fra den sentrale befolkningsdatabasen i SSB. Det trekkes nytt utvalg for hvert kvartal.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB