5992
/befolkning/statistikker/samboer/arkiv
5992
Stabilt nivå på andel samboere
statistikk
2010-04-15T10:00:00.000Z
Befolkning
no
samboer, Samboere, samboerskap, andel samboere, andel gifte, andel enslige, samlivBarn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Samboere2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt nivå på andel samboere

Andelen samboere ligger på 25 prosent av de som lever i samliv, slik den har gjort de siste årene. Som tidligere er det blant de unge man finner høyest andel samboere.

I gjennomsnitt for perioden 1993-1995 var 20 prosent av alle som levde i samliv samboere. Denne andelen steg jevnt frem til 2002-2004, og har deretter ligget på 25 prosent. Å leve i samliv innebærer at en enten var samboer eller gift på intervjutidspunktet. I alt 34 prosent av alle i utvalget, svarte at de ikke levde i samliv. Det er noen flere enn i 2008.

Andel samboere i ulike aldersgrupper. Kvinner og menn. 1993-2009. Prosent

Mest blant de som er i 20- og 30-årsalder

Høyest andel samboere, var det blant kvinner som var mellom 25 og 29 år, med 39 prosent. Også blant menn var andelen samboere høyest i denne aldersgruppen med 29 prosent. Tilsvarende andeler i 2008 var henholdsvis 44 og 37 prosent.

Flere unge kvinner er samboere

Den totale samboerandelen var 17 prosent for begge kjønn og alle aldre. Blant de over 50 år var det liten forskjell mellom kvinner og menn i andel samboere, mens det i de yngre aldersgruppene 20-34 år er klart flere kvinner enn menn som er samboere.

Hovedforklaringen på kjønnsforskjellene i yngre aldersgrupper er at kvinner starter sine samliv tidligere enn menn. At kjønnsforskjellene utjevnes i de eldste aldersgruppene har sammenheng med antallet potensielle partnere. Menn har langt sjeldnere enn kvinner mistet ektefellen, det vil si at de er gifte og dermed utelukket fra samboerskap. For kvinner vil andelen samboere dermed påvirkes av mulighetene for reetablering. De har et mindre marked av aktuelle menn, og det blir ytterligere mindre fordi aldersforskjellen gjerne er større ved annengangsetablering.

Det er en generell trend at kvinner er noen år yngre enn mannen hun lever sammen med. Registerbasert statistikk viser at forskjellen i alder mellom kvinner og menn i ekteskap i gjennomsnitt er rundt tre år.

Flere samboere ved bruk av intervjudata

Basert på intervjudata er det totale antall samboere anslått til om lag 600 000, det vil si 300 000 samboerpar. Det gir et høyere anslag enn i den registerbaserte familiestatistikken hvor det er om lag 510 000 samboere. Strengere krav til at en skal være registrert bosatt på samme adresse er en viktig grunn til at færre klassifiseres som samboere i den registerbaserte statistikken enn i intervjuundersøkelser.

Om statistikkgrunnlaget

Denne statistikken er basert på intervjudata fra et utvalg på 4 700 personer. Om en person blir definert som samboer eller ikke avhenger av hva intervjupersonen selv oppgir på spørsmålet om en lever i samliv. I Statistisk sentralbyrå sin registerbaserte familiestatistikk må man være registrert i folkeregistret på samme adresse for å bli definert som samboere. Erfaringsmessig vil statistikk som er basert på register og formelt bosted gi færre samboerpar enn statistikk som er basert på intervjuundersøkelser og faktisk bosted.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB