5976
/befolkning/statistikker/samboer/arkiv
5976
Ingen økning i andel samboerskap
statistikk
2009-04-16T10:00:00.000Z
Befolkning
no
samboer, Samboere, samboerskap, andel samboere, andel gifte, andel enslige, samlivBarn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Samboere2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ingen økning i andel samboerskap

Andelen samboere blant personer som lever i samliv har ikke økt de siste årene, og samboerskap er fremdeles mest utbredt blant personer i 20- og 30-årene. Det er flere kvinner enn menn i denne aldersgruppen som lever i samboerskap.

Blant personer i aldersgruppen 20 til 79 år som lever i samliv, er én av fire samboere. Samboerandelen i 2008 var på samme nivå som i perioden 2005-2007 - om lag 25 prosent. I 1993-1995 var om lag én av fem samboere. Samliv omfatter dem som enten er samboere eller gifte. I alt 32 prosent av alle i utvalget svarte at de ikke lever i samliv.

Høyest andel kvinner

Høyest andel samboere, enten de levde i samliv eller ikke, finner man blant kvinner mellom 25 og 29 år, med 44 prosent. Deretter følger menn i samme aldersgruppe, med 37 prosent.. Ser vi på begge kjønn og for alle aldersgrupper, faller samboerandelen til 20 prosent. Denne andelen er enda lavere for de over 40 år.

Inntil for noen år siden økte andelen samboere blant kvinner i de fleste aldersgrupper utenom de yngste. Den yngste gruppen av kvinner (20-24 år) ledet an økningen fram til slutten av 1980-tallet, men etter det har samboerandelen i denne gruppen endret seg lite.

Kvinner starter med å være samboere 2-3 år tidligere enn menn, dette er den viktigste årsaken til at det er en større andel samboere blant kvinner i de yngste aldersgruppene.

De siste årene har samboertallene stabilisert seg i de fleste aldersgrupper for begge kjønn. Mellom 1993 og 2008 har andelen samboere blant personer mellom 35 og 39 år økt fra 15 til 26 prosent. Synlig vekst de siste årene ser man bare for denne aldersgruppen, samt for dem mellom 45 og 49 år.

Flere samboere med intervjudata

Basert på intervjudata er det totale antall samboere anslått til om lag 600 000, det vil si 300 000 samboerpar. Det gir et høyere anslag enn i den registerbaserte familiestatistikken . Strengere krav til at en skal være registrert bosatt på samme adresse er en viktig grunn til at færre klassifiseres som samboere i den registerbaserte statistikken enn i intervjuundersøkelser.

Om statistikkgrunnlaget

Denne statistikken er basert på intervjudata, og om en person blir definert som samboer eller ikke avhenger av hva intervjupersonen selv oppgir på spørsmålet om en lever i samliv. I Statistisk sentralbyrå sin registerbaserte familiestatistikk må man være registrert i folkeregistret på samme adresse for å bli definert som samboere. Erfaringsmessig vil statistikk som er basert på register og formelt bosted gi færre samboerpar enn statistikk som er basert på intervjuundersøkelser og faktisk bosted.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB