5978
/befolkning/statistikker/samboer/arkiv
5978
Stabile samboertall
statistikk
2008-04-17T10:00:00.000Z
Befolkning
no
samboer, Samboere, samboerskap, andel samboere, andel gifte, andel enslige, samlivBarn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Samboere2005-2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabile samboertall

Andelen samboere blant personer som lever i samliv har ikke økt de siste årene. Samboerskap er mest utbredt blant personer i 20- og 30-årene. Unge kvinner i 20-årene er i større grad samboere enn menn på samme alder.

Andel samboere og gifte. Menn og kvinner 20-79 år i samliv. 1993-2007. Prosent

Forholdet mellom samboerskap og ekteskap er om lag en av fire. Samboerandelen i perioden 2005-2007 er på samme nivå som i 2002-2004, om lag 25 prosent. I 1993-1995 var om lag en av fem samboere. Disse tallene over gjelder kvinner og menn i aldersgruppen 20-79 år.

Av alle, enten de levde i samliv eller ikke, var det høyest andel samboere blant menn mellom 25 og 34 år (38 prosent). Deretter følger menn i alderen 35-39 med 26 prosent. Blant kvinner er det høyest andel samboere i aldersgruppene 20-29 (38 prosent) og 30-34 (30 prosent).

Frem til 2004 var det en økning av andelen samboere i de fleste aldersgrupper både for kvinner og menn. Det var bare de yngste kvinnene (20-24 år) som var unntaket fra denne veksten. Helt til slutten av 1980-tallet ledet disse yngste an, men deretter har andelen i denne aldersgruppen endret seg lite. De siste årene har tallene stabilisert seg i de fleste aldersgrupper.

Andel samboere i ulike aldersgrupper. Kvinner og menn. 1993-2007. Prosent

Færrest samboere i Agder-fylkene

Tallene for 2007 viser at samboerne fortsatt var ujevnt geografisk fordelt. I Nord-Norge, Trøndelag og Oslo var det om lag en av tre som levde i samliv som samboere. Agder-fylkene hadde færrest andeler med omtrent en av ti samboere (7 og 14 prosent).

Basert på intervjudata fra 2005-2007 er det totale antall samboere anslått til om lag 600 000, det vil si 300 000 samboerpar. Det gir et høyere anslag enn i den registerbaserte familiestatistikken . Strengere krav til at en skal være registrert bosatt på samme adresse er en viktig grunn til at færre klassifiseres som samboere i den registerbaserte statistikken enn i intervjuundersøkelser.

Om statistikkgrunnlaget

Denne statistikken er basert på intervjudata, og om en person blir definert som samboer eller ikke avhenger av hva intervjupersonen selv oppgir på spørsmålet om en lever i samliv. I Statistisk sentralbyrå sin registerbaserte familiestatistikk må man være registrert i folkeregistret på samme adresse for å bli definert som samboere. Erfaringsmessig vil statistikk som er basert på register og formelt bosted gi noe færre samboerpar enn statistikk som er basert på intervjuundersøkelser og faktisk bosted.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB