5980
/befolkning/statistikker/samboer/arkiv
5980
Flere samboerskap og færre ekteskap
statistikk
2005-11-24T10:00:00.000Z
Befolkning
no
samboer, Samboere, samboerskap, andel samboere, andel gifte, andel enslige, samlivBarn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Samboere2002-2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere samboerskap og færre ekteskap

Innslaget av samboere har endret seg lite blant de yngste (20-24 år) siden slutten av 1980-tallet. I alle andre aldere har det vært en jevn økning. Antallet gifte går ned, men fortsatt er ekteskapene i klar majoritet.

Andel samboere i ulike aldersgrupper. Kvinner. 1977-2004. Prosent

Andel samboere og gifte. Menn og kvinner 20-79 år i samliv. 1993-2004. Prosent

Forholdet mellom samboerskap og ekteskap er om lag en til fire. Av alle som levde i samliv i 2002-2004, var 26 prosent samboere og 74 prosent gifte. Tilsvarende tall for 1993-1995 var 19 og 81 prosent. Alle de nevnte tallene gjelder for kvinner og menn 20-79 år.

Regnet av alle kvinner, det vil si enten de levde i samliv eller ikke, er det forholdsvis flest samboere blant dem som er i siste halvdel av 20-årene, nærmere bestemt 40 prosent. Noe mindre innslag av samboere er det blant de litt yngre og litt eldre kvinnene, henholdsvis 32 prosent (20-24 år) og 35 prosent (30-34 år).

Tall for 2003-2004 viser at andelen samboere fortsatt øker i de fleste aldersgrupper. Det gjelder for både kvinner og menn. Sett over tid er samboerskap blant de yngste kvinnene (20-24 år) et unntak fra den kontinuerlige veksten vi ser i de andre aldersgruppene. Frem til slutten av 1980-tallet var det disse yngste som ledet an, men deretter har andelen samboere endret seg lite i denne aldersgruppen.

Tall for samboere bygger på representative intervjuundersøkelser foretatt av Statistisk sentralbyrå. Om en person blir definert som samboer eller ikke, avhenger av hva intervjupersonen selv oppgir på spørsmålet om en lever i samliv.

Basert på intervjudata fra 2002-2004 er det totale antallet samboere anslått til om lag 590 000, det vil si 295 000 par. Samboerpar med minst ett felles hjemmeboende barn inngår i den årlige familiestatistikken. De utgjorde for den samme perioden vel 100 000 par. Det vil si at om lag hvert tredje samboerpar har barn sammen.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB