5982
/befolkning/statistikker/samboer/arkiv
5982
Samboere - ikke single
statistikk
2003-11-13T10:00:00.000Z
Befolkning
no
samboer, Samboere, samboerskap, andel samboere, andel gifte, andel enslige, samlivBarn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Samboere2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Samboere - ikke single

Hver tredje voksne som ikke er gift (16-79 år), lever i samboerskap. Ut fra sin formelle sivilstand fremstår alle "ikke-gifte" som single, men den faktiske samlivsstatusen viser noe annet. Størst andel samboere er det blant dem som aldri har vært gift - 38 prosent.

Også blant de skilte og separerte er det mange samboere, nærmere bestemt 30 prosent. Blant enker og enkemenn hvor åtte av ti er over 60 år, er bare 6 prosent samboere.

Andel som levde i samboerskap, blant ikke-gifte kvinner og menn. 2002. Prosent

Størst andel samboere blant ugifte og førgifte i 30-årsalder

I 30-årsalder er 54 prosent av personer som ifølge den formelle sivilstanden ikke lever i samliv, samboere. Også i 40-årsalder er andelen samboere høy i denne gruppen, 41 prosent. Blant middelaldrende og eldre er langt færre av de ugifte og førgifte samboere.

Andelen samboere i befolkningen

17 prosent av alle 16-79 år oppga seg selv som samboere i 2002. Til sammenlikning var det 50 prosent gifte. Fortsatt er det bare blant dem under 30 år, at det er vanligere å være samboer enn gift.

2 295 samboerpar av samme kjønn

I Folke- og boligtellingen 2001 ble det registrert 2 295 samboerpar av samme kjønn, 1 136 par bestående av to menn og 1 159 kvinnepar. Til sammenlikning var det 933 parforhold der to av samme kjønn hadde inngått registrert partnerskap. I motsetning til homofile og lesbiske samboerpar er de lesbiske parene i mindretall blant de registrerte partnerskapene.

Erfaringsmessig vil samboertall basert på folketellinger ligge godt under det som fremkommer av intervjuundersøkelser. Ifølge Folke- og boligtellingen 2001 var det eksempelvis 204 000 samboerpar av motsatt kjønn, mens intervjuundersøkelser fra samme år anslo antallet samboerpar til om lag 250 000. Strengere krav til at en skal være registrert bosatt på samme adresse er en viktig grunn til at færre klassifiseres som samboere i folketellinger enn i intervjuundersøkelser.

Samboere av samme kjønn i Folke- og boligtellingen 2001

For at personer av samme kjønn skulle bli klassifisert som samboere, måtte følgende betingelser være oppfylt: Begge måtte være registrert bosatt på den samme adressen og minst en av dem måtte ha krysset av for at den andre var en samboer. Det var også forutsatt at de ikke kunne inngå i noe annet par, at de ikke var i nær slekt (søsken, foreldre og barn) og at de måtte være minst 16 år. Det er vanskelig å si noe om i hvilken grad samboere av samme kjønn har definert seg selv som samboere på denne måten. Det er heller ingen muligheter for å kontrollere for om to personer av samme kjønn kan ha krysset av for samboer uten at det foreligger noe samliv dem i mellom.)

Omnibusundersøkelsene

Tall for samboere av motsatt kjønn bygger på omnibusundersøkelsene til SSB i 2002. Totalt 2 907 kvinner og 2 953 menn 16-79 år ble intervjuet. Svarprosenten var 70. Om en person er samboer eller ikke, avhenger av hva intervjupersonen selv oppgir på spørsmålet om en lever i samliv. Det er ingen forutsetning om at begge parter i et samboerpar skal være registrert bosatt på samme adresse.)

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB