5986
/befolkning/statistikker/samboer/arkiv
5986
Stabile samboertall
statistikk
2001-04-23T10:00:00.000Z
Befolkning
no
samboer, Samboere, samboerskap, andel samboere, andel gifte, andel enslige, samlivBarn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Samboere2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabile samboertall

I 2000 var det 15 prosent samboere i aldersgruppen 20-79 år. Andelen samboere har ligget rundt dette nivået gjennom siste halvdel av 1990-tallet. I samme aldersgruppe er 51 prosent gifte, mens 34 prosent ikke lever med samboer eller ektefelle.

Samboerskap er fortsatt klart mest utbredt blant yngre. I aldersgruppen 20-34 år er 30 prosent samboere mot 12 prosent blant dem som er 35-59 år. Innslaget av samboere blant eldre (60-79 år) er beskjedent, bare 2 prosent.

Flest samboere i de nordiske landene

Samboerskap er mer utbredt i Norge enn i de fleste andre land. Vi lå lenge etter våre naboland Sverige og Danmark, men disse forskjellene er nå langt på vei visket ut. Samboerskap er også vanlig i mange mellomeuropeiske land (som Frankrike, Sveits og Nederland), om ikke fullt så vanlig som i Norden. Kombinasjonen samboerskap og barn finner vi oftest i de nordiske landene. Andelen barn født utenom ekteskap gir en indikasjon på dette. Sveits og Nederland hadde i 1999 henholdsvis 10 og 23 prosent fødte utenom ekteskap, mens Norge hadde 49 prosent. I de søreuropeiske landene er det fortsatt svært lite vanlig å være samboer.

 Andel samboere av alle i samliv (ekteskap og samboerskap), etter alder. Kvinner og menn 20-79 år. 2000. Prosent

Flere samboerpar enn ektepar under 35 år

En annen måte å beregne samboerandeler på, er å holde dem som ikke lever i parforhold utenfor, det vil si se på hvor stor andel av dem som lever i samliv (ekteskap og samboerskap) som er samboere. Målt på denne måten er nærmere hvert fjerde samliv et samboerskap. I alderen 20-34 år er det en svak overvekt av samboere (54 prosent), mens det i aldersgruppen 35-59 år er de gifte som er i flertall, og bare 15 prosent er samboere. Av personer 60 år og over som lever i samliv, er det svært langt mellom samboerne, 3 prosent er samboere og 97 prosent er gifte.

Samlivsmønsteret er noe ulikt for kvinner og menn i yngre aldersgrupper. Det skyldes at kvinner gjennomgående er tidligere ute med samboerskap og giftermål. Kvinnelige samboere er i gjennomsnitt 33,1 år mot 35,5 år for menn.

 Samboere og gifte, etter bostedsstrøk. Kvinner og menn 20-79 år. 2000. Prosent

Litt færre samboere i spredtbygde strøk

En sammenlikning av spredtbygde og tettbygde strøk, viser at andelen samboere er noe lavere i spredtbygde områder. I de tettbygde strøkene øker samboerandelen med hvor mange som er bosatt i området. Alt i alt er det imidlertid snakk om små forskjeller. Tall for samboere bygger på årlige intervjuundersøkelser. Utvalgenes størrelse og sammensetning gjør det ikke mulig å produsere tall for kommuner og fylker.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB