5990
/befolkning/statistikker/samboer/arkiv
5990
Svak, men jevn økning av samboere
statistikk
2000-02-11T10:00:00.000Z
Befolkning
no
samboer, Samboere, samboerskap, andel samboere, andel gifte, andel enslige, samlivBarn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Samboere1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak, men jevn økning av samboere

I 1999 var det 17 prosent samboere i aldersgruppen 20-79 år, mot 13 prosent i 1993. Økningen i samboerskap ser ut til å ha vært klart svakere på 1990-tallet enn i de foregående 10-15 årene.

For kvinner og menn i første halvdel av 20-årene har samboerandelene holdt seg stabile i de senere år. Om lag en tredjedel av kvinnene og en knapp femtedel av mennene lever i samboerskap. Det har heller ikke blitt en større andel gifte i denne aldersgruppen.

Forholdsvis flest samboere er det blant dem som er sist i 20-årene, 42 prosent av kvinnene og 39 prosent av mennene er samboere, mens henholdsvis 30 og 15 prosent er gifte.

Veksten fra 1993 til 1999 skyldes i alt vesentlig at det er blitt flere samboere i alderen 30-59 år. Økende ekteskapsalder, lengre samboerskap og flere førgifte samboere er trekk i denne utviklingen.

 Samboere 20-69 år etter sivilstand. 1999. Prosent

Tre av ti samboere er 40 år eller eldre

Av dagens samboere er tre av ti 40 år og eldre. Gjennomsnittsalderen til samboerne er 36,7 år for menn og 33,6 år for kvinner. Til sammenlikning er gifte menn og kvinner i gjennomsnitt 51,0 år og 47,9 år.

To av ti samboere er førgifte

Åtte av ti samboere har aldri vært gift, mens to av ti er førgifte. Andelen som ikke har ekteskapserfaring, synker fra 99 prosent av samboerne i 20-årene til 19 prosent av dem som er i 60-årene. Blant middelaldrende og eldre samboere er skilte og separerte den største gruppen. Av samboere i 50-årene er 58 prosent enten separert eller skilt. Noe nevneverdig innslag av enker og enkemenn er det først blant eldre samboere, nærmere bestemt 38 prosent av samboerne i 60-årene. Gruppen enda eldre samboere er så beskjeden at tilsvarende tall ikke beregnes.

Forskjellene i ekteskapserfaring skyldes ikke bare at de eldre har hatt flere år på seg til å gifte seg. En må også ta i betraktning at dagens middelaldrende og eldre tilhører generasjoner der få var samboere i ung alder, og de aller fleste startet med å gifte seg. I disse generasjonene er det derfor ikke så mange aldri gifte som kan tenkes å bli samboere.

 Samboerskap/ekteskap blant par med  og uten hjemmeboende barn. 1999. Prosent

Flest gifte blant par med barn under sju år

Av par som bor sammen med barn under sju år, er en tredjedel samboere og to tredjedeler gifte. Dersom

yngste barn er i alderen 7-19 år, er samboerandelen langt lavere, nærmere bestemt 13 prosent. Det er bare blant barnløse par under 45 år at det er vanligere å leve i samboerskap enn i ekteskap. 72 prosent er samboere og 28 prosent er gifte. Blant eldre par er samboerskap lite vanlig, henholdsvis 12 og 3 prosent av barnløse par i alder 45-66 år og 67-79 år.

Statistikken utgis årlig.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB