54499
/befolkning/statistikker/samboer/aar
54499
En av fire er samboere
statistikk
2011-06-01T10:00:00.000Z
Befolkning
no
samboer, Samboere, samboerskap, andel samboere, andel gifte, andel enslige, samlivBarn, familier og husholdninger, Befolkning
false

Samboere2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

En av fire er samboere

Andelen samboere ligger på 25 prosent av dem som lever i samliv, slik den har gjort de siste årene. Det er flest samboere i de yngste aldersgruppene. Blant alle, om man lever i samliv eller ikke, var samboerandelen 17 prosent.

Andel samboere i ulike aldersgrupper. Kvinner og menn. 1993-2010. Prosent

Mens det i perioden 1993-95 var 20 prosent samboere blant dem som levde i samliv, økte andelen til 25 prosent frem til 2004 og ligger fremdeles på det nivået. Å leve i samliv innebærer at en enten var samboer eller gift på intervjutidspunktet. I alt 32 prosent av alle i utvalget svarte at de ikke levde i samliv, det er noen færre enn i 2009.

Kjønnsforskjeller varierer med alder

Blant alle i utvalget mellom 20-34 år er det langt flere kvinner enn menn som er samboere, 38 prosent kvinner og 27 prosent menn. I aldersgruppen 35-44 er det motsatt, med henholdsvis 22 og 26 prosent. I de eldre aldersgruppene er det derimot små forskjeller.

Økningen i samboerskap har stoppet opp i yngre aldere, men ellers vist en svak økning i de siste tiårene spesielt blant dem midt i livet.

Hovedforklaringen på kjønnsforskjellene i yngre aldersgrupper er at kvinner starter sine samliv tidligere enn menn. At kjønnsforskjellene utjevnes i de eldste aldersgruppene, har sammenheng med antallet potensielle partnere. Menn har langt sjeldnere enn kvinner mistet ektefellen, som følge av at kvinner lever lengre enn menn. For kvinner vil andelen samboere dermed påvirkes av mulighetene for reetablering. De har et mindre marked av aktuelle menn, og det blir ytterligere mindre fordi aldersforskjellen gjerne er større ved annengangsetablering.

Det er en generell trend at kvinner er noen år yngre enn mannen hun lever sammen med. Registerbasert statistikk viser at forskjellen i alder mellom kvinner og menn i ekteskap i gjennomsnitt er rundt tre år.

Flere samboere ved bruk av intervjudata

Basert på intervjudata er det totale antall samboere anslått til om lag 600 000, det vil si 300 000 samboerpar. Det gir et høyere anslag enn i den registerbaserte familiestatistikken , hvor det er om lag 530 000 samboere.

Om en person blir definert som samboer eller ikke avhenger av hva intervjupersonen selv oppgir på spørsmålet om en lever i samliv. I Statistisk sentralbyrås registerbaserte familiestatistikk må man være registrert i folkeregistret på samme adresse for å bli definert som samboere. Erfaringsmessig vil statistikk som er basert på register og formelt bosted, gi færre samboerpar enn statistikk som er basert på intervjuundersøkelser og faktisk bosted.

Om statistikkgrunnlaget

Denne statistikken er basert på intervjudata fra reiseundersøkelsen. Undersøkelsen er basert på et representativt utvalg av 8 000 norske personer i alderen 16-79 år. I 2010 var det 4 400 personer som svarte. Det gir en veid svarprosent på 54,5. Utvalget er trukket fra den sentrale befolkningsdatabasen i SSB. Det trekkes nytt utvalg for hvert kvartal.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB