285684_tabell_292178_not-searchable
/befolkning/statistikker/navn/aar
285684_tabell_292178
statistikk
2017-01-24T08:00:00.000Z
Befolkning
no
false
William befester posisjonen og topper listen sammen med Nora i 2016.

Navn2016

Innhold

Mest brukte jentenavn 1880-2016
 12345678910
1880ANNAMARIEKARENINGEBORGINGAANNEMARTA*KAROLINE*KRISTINE*JOHANNE
1881ANNAMARIEINGEBORGANNEKARENINGAMARTA*JOHANNEKAROLINE*HANNA
1882ANNAMARIEINGEBORGINGAKARENMARTA*ANNEOLGASOFIE*KRISTINE*
1883ANNAMARIEINGEBORGINGAANNEKARENMARTA*JOHANNESOFIE*RAGNA
1884ANNAMARIEINGEBORGKARENINGAMARTA*ANNEHELGAKRISTINE*OLGA
1885ANNAMARIEINGEBORGINGAANNEMARTA*KARENOLGAHELGAJOHANNE
1886ANNAMARIEINGAINGEBORGMARTA*KARENANNEOLGAHELGAKRISTINE*
1887ANNAMARIEINGEBORGINGAKARENMARTA*ANNEOLGARAGNAJENNY
1888ANNAMARIEINGAKARENINGEBORGMARTA*OLGAANNEHELGASIGRID
1889ANNAMARIEMARTA*INGEBORGINGAKARENANNEOLGAJENNYMARGIT
1890ANNAMARIEINGEBORGMARTA*INGAKARENOLGAANNEJENNYMARGIT
1891ANNAMARIEMARTA*INGEBORGINGAKARENOLGAMARGITJENNYANNE
1892ANNAMARIEOLGAMARTA*INGEBORGINGAKARENJENNYMARGITBORGHILD
1893ANNAMARIEJENNYOLGAMARTA*INGEBORGINGAKARENBORGHILDHELGA
1894ANNAMARIEMARTA*INGEBORGOLGAINGAMARGITKARENJENNYBORGHILD
1895ANNAMARIEMARTA*JENNYINGEBORGMARGITOLGABORGHILDINGAKAREN
1896ANNAMARIEMARTA*OLGAASTRID*JENNYINGEBORGINGABORGHILDMARGIT
1897ANNAMARIEOLGAINGEBORGMARGITMARTA*BORGHILDASTRID*JENNYGUDRUN
1898ANNAMARIEASTRID*OLGAINGEBORGBORGHILDMARTA*JENNYMARGITGUDRUN
1899ANNAMARIEINGEBORGASTRID*BORGHILDMARGITOLGAGUDRUNMARTA*JENNY
1900ANNAMARIEASTRID*MARGITINGEBORGBORGHILDOLGAMARTA*JENNYGUDRUN
1901ANNAASTRID*MARIEMARGITINGEBORGBORGHILDMARTA*GUDRUNJENNYOLGA
1902ANNAASTRID*MARIEINGEBORGBORGHILDMARGITGUDRUNMARTA*OLGAJENNY
1903ANNAASTRID*MARIEBORGHILDINGEBORGGUDRUNMARGITMARTA*JENNYOLGA
1904ANNABORGHILDASTRID*INGEBORGMARGITMARIEGUDRUNMARTA*OLGASIGNE
1905ANNAASTRID*BORGHILDGUDRUNINGEBORGMARGITMARIEOLGAMARTA*JENNY
1906ANNAASTRID*MARIEBORGHILDINGEBORGGUDRUNMARGITMARTA*OLGASOLVEIG
1907ANNAASTRID*GUDRUNMARIEMARGITBORGHILDINGEBORGSOLVEIGJENNYINGRID*
1908ANNAGUDRUNASTRID*BORGHILDMARGITMARIEINGEBORGSOLVEIGINGRID*OLGA
1909ANNAGUDRUNASTRID*BORGHILDMARGITINGEBORGMARIESOLVEIGRUTHSIGNE
1910ANNAGUDRUNASTRID*BORGHILDSOLVEIGINGRID*MARGITINGEBORGMARIERUTH
1911ANNAASTRID*GUDRUNSOLVEIGBORGHILDINGEBORGASLAUGMARGITINGRID*MARIE
1912ANNAASTRID*GUDRUNSOLVEIGMARGITBORGHILDRUTHINGRID*INGEBORGMARIE
1913ANNASOLVEIGASTRID*GUDRUNBORGHILDRUTHINGRID*MARGITINGEBORGASLAUG
1914ANNASOLVEIGRUTHASTRID*GUDRUNINGRID*BORGHILDMARGITASLAUGMARIE
1915ANNASOLVEIGASTRID*RUTHGUDRUNINGRID*MARGITINGEBORGMARIEBORGHILD
1916ANNASOLVEIGRUTHASTRID*GUDRUNINGRID*MARGITBORGHILDGERDINGEBORG
1917ANNASOLVEIGRUTHASTRID*INGRID*GERDMARGITGUDRUNBORGHILDMARIE
1918SOLVEIGANNARUTHASTRID*GERDINGRID*ELSEGUDRUNMARGITMARIE
1919RUTHSOLVEIGANNAGERDINGRID*ASTRID*GUDRUNELSEMARGITMARY
1920SOLVEIGRUTHANNAGERDINGRID*ASTRID*ELSEINGERASLAUGGUDRUN
1921SOLVEIGGERDRUTHINGRID*ANNAELSEASTRID*INGERGUDRUNÅSE*
1922RUTHSOLVEIGGERDANNAINGRID*ASTRID*INGERELSEÅSE*MARY
1923SOLVEIGRUTHGERDANNAINGRID*ASTRID*INGERELSEÅSE*RANDI
1924SOLVEIGRUTHGERDANNAINGRID*INGERASTRID*ÅSE*ELSEASLAUG
1925SOLVEIGGERDRUTHINGERINGRID*ANNAÅSE*ELSEASTRID*RANDI
1926SOLVEIGGERDRUTHINGERASTRID*INGRID*ELSEÅSE*BJØRGANNA
1927SOLVEIGGERDRUTHINGERASTRID*INGRID*BJØRGELSEÅSE*ANNE
1928GERDSOLVEIGINGERRUTHBJØRGELSEINGRID*ASTRID*ÅSE*ANNE
1929SOLVEIGINGERBJØRGGERDRUTHELSEINGRID*ASTRID*ÅSE*ANNA
1930BJØRGINGERSOLVEIGGERDRAGNHILDASTRID*INGRID*RUTHELSEANNE
1931BJØRGRAGNHILDSOLVEIGINGERGERDELSEANNEKARIINGRID*ASTRID*
1932ASTRID*BJØRGINGERGERDSOLVEIGRAGNHILDELSEANNEINGRID*KARI
1933ASTRID*BJØRGINGERSOLVEIGGERDANNERAGNHILDKARIELSEÅSE*
1934BJØRGASTRID*INGERGERDKARIANNESOLVEIGRAGNHILDLIVÅSE*
1935BJØRGASTRID*INGERGERDANNELIVKARIBERITSOLVEIGELSE
1936BJØRGGERDASTRID*INGERANNEKARILIVBERITSOLVEIGELSE
1937INGERBJØRGANNEGERDASTRID*KARILIVBERITSOLVEIGELSE
1938BJØRGINGERANNEGERDKARIBERITASTRID*LIVMARITSOLVEIG
1939BJØRGANNEINGERKARIGERDLIVBERITASTRID*MARITTURID
1940ANNEBJØRGINGERKARILIVGERDBERITMARITASTRID*TURID
1941ANNEINGERBJØRGKARIGERDLIVBERITMARITTURIDASTRID*
1942ANNEINGERKARIBJØRGLIVMARITBERITGERDTURIDASTRID*
1943ANNEINGERLIVKARIBJØRGBERITGERDTURIDMARITGRETHE*
1944ANNEINGERLIVKARIBJØRGBERITMARITASTRID*GRETHE*EVA
1945ANNEINGERLIVKARIMARITBJØRGGRETHE*BERITEVAASTRID*
1946ANNEINGERKARILIVMARITBJØRGTORILL*BERITEVAGRETHE*
1947ANNEINGERKARILIVTORILL*MARITBJØRGBERITGRETHE*GERD
1948ANNEINGERTORILL*LIVMARITKARIBERITGRETHE*BJØRGRANDI
1949ANNEINGERTORILL*KARIMARITLIVBERITGRETHE*BJØRGRANDI
1950ANNEINGERMARITTORILL*LIVKARIBERITGRETHE*BJØRGRANDI
1951ANNEINGERMARITKARITORILL*LIVBERITGRETHE*EVARANDI
1952ANNEINGERTORILL*KARIMARITLIVEVAGRETHE*BERITRANDI
1953ANNEINGERKARIMARITLIVTORILL*GRETHE*BENTEEVABERIT
1954ANNEINGERMARITLIVKARIBENTETORILL*GRETHE*EVABERIT
1955ANNEINGERBENTEMARITKARILIVTORILL*GRETHE*WENCHEBERIT
1956ANNEBENTEINGERGRETHE*KARITORILL*MARITLIVWENCHETOVE
1957ANNEINGERBENTETORILL*GRETHE*MARITKARITOVELIVWENCHE
1958ANNEBENTEINGERGRETHE*KARITORILL*MARITLIVTOVEEVA
1959ANNEBENTEKARIINGERGRETHE*MARITTOVETORILL*EVAMARIANNE
1960ANNEBENTEINGERMARITKARIHILDETOVEGRETHE*NINALIV
1961ANNEBENTEINGERKARIMARITHILDENINATOVEHEIDILIV
1962ANNEBENTEHILDEKARIMARITNINAINGERHEIDITOVEANITA
1963ANNEHILDEHEIDIANITANINAKARIINGERMARITBENTETONE
1964ANNEHILDENINAHEIDIBENTEKRISTIN*INGERMARIANNEMARITANITA
1965ANNEHEIDIHILDEBENTENINAANITAKRISTIN*MARIANNETOVEMARIT
1966ANNENINAHILDEANITAMARIANNEBENTEHEIDIKRISTIN*TONEMONA
1967ANNEHILDENINAKRISTIN*MARIANNEANITABENTEHEIDITONEANN
1968ANNEHILDEHEIDIMARIANNENINAANITATONEBENTEMONICA*KRISTIN*
1969ANNEHEIDIHILDENINAMONICA*TONEANITAMARIANNEHEGEKRISTIN*
1970ANNEHEGEHILDEMONICA*ANITANINAHEIDIMARIANNETONEKRISTIN*
1971ANNEMONICA*HEGENINAHILDEANITAHEIDIMARIANNELINDATONE
1972MONICA*ANNEHEGELINDANINAANITAHILDEHEIDIKRISTIN*MARIANNE
1973ANNEHEGEMONICA*LINDANINAHILDEANITAKRISTIN*MARIANNEHEIDI
1974ANNELINDAMONICA*HEGEELINMARIANNEHILDENINAKRISTIN*ANITA
1975LINDAANNEMONICA*HEGEELINKRISTIN*HILDEMARIANNELINENINA
1976ANNEMONICA*LINDALENECAMILLA*ELISABETH*KATRINE*MARIANNEKRISTIN*ELIN
1977LINDAANNECAMILLA*MONICA*KRISTIN*KATRINE*MARIANNEELISABETH*HILDEHEGE
1978LINDAANNECAMILLA*KATRINE*MARIANNEMONICA*KRISTIN*ELISABETH*HEIDININA
1979ANNECAMILLA*LINDAKATRINE*ELISABETH*MONICA*LENEMARIANNEHILDEKRISTIN*
1980ANNECAMILLA*KATRINE*MARIANNELINDAELISABETH*LENEKRISTIN*MONICA*SILJE
1981ANNEMARIANNEKRISTINE*LINDACAMILLA*SILJEKATRINE*MONICA*ELISABETH*KRISTIN*
1982ANETTE*SILJEANNEKRISTINE*MARIANNEKATRINE*LINDACAMILLA*KRISTIN*LINN
1983SILJEKRISTINE*ANNELINNKATRINE*CAMILLA*LINDAMARIANNEKRISTIN*ANETTE*
1984SILJELINNKRISTINE*ANNEANETTE*CAMILLA*IDAKATRINE*LINDAMARIANNE
1985SILJEKRISTINE*IDASTINEANETTE*CAMILLA*KATRINE*LINNLINDAANNE
1986SILJEKATRINE*IDAKRISTINE*STINELINNCAMILLA*ANETTE*ANNEMARTE*
1987SILJEKRISTINE*IDAKATRINE*CAMILLA*STINELINNMARTE*ANETTE*ANNE
1988KRISTINE*IDACAMILLA*SILJEKATRINE*KAROLINE*STINELINNMARTE*CHRISTINA*
1989CAMILLA*IDASILJEKAROLINE*KRISTINE*MARTE*STINEKATRINE*CHRISTINA*LINN
1990IDAKAROLINE*MARTE*SILJECAMILLA*KRISTINE*STINEKATRINE*MARIACHRISTINA*
1991SILJEMARTE*KAROLINE*IDAKRISTINE*CAMILLA*MARIASTINEKATRINE*INGRID*
1992IDACAMILLA*SILJEMARTE*KAROLINE*KRISTINE*MARIAKATRINE*STINEINGRID*
1993IDAKAROLINE*SILJECAMILLA*KRISTINE*MARTE*MARIAINGRID*KATRINE*JULIE
1994KAROLINE*SILJEIDAMARTE*CAMILLA*KRISTINE*JULIESTINEINGRID*MARIA
1995IDAKAROLINE*MARTE*SILJEKRISTINE*JULIECAMILLA*MARIAINGRID*HELENE
1996IDAINGRID*JULIEKAROLINE*MARTE*CAMILLA*SILJEKRISTINE*MALINMARIA
1997INGRID*IDAKAROLINE*MARTE*JULIESILJEKRISTINE*MALINCAMILLA*VILDE
1998IDASILJEMALINMARTE*KAROLINE*INGRID*EMILIEJULIEVILDEEMMA
1999EMILIEINGRID*IDAJULIEMALINTHEA*KAROLINE*MARTE*EMMASILJE
2000IDAEMILIEJULIETHEA*SARA*INGRID*MALINMARIAMARTE*NORA*
2001JULIESARA*IDAEMILIETHEA*NORA*MARIAHANNA*INGRID*MARTE*
2002SARA*IDATHEA*JULIENORA*EMMAINGRID*MARIAEMILIEHANNA*
2003EMMATHEA*IDAJULIESARA*NORA*MARIAEMILIEHANNA*INGRID*
2004EMMAJULIEIDATHEA*NORA*EMILIEMARIASARA*HANNA*INGRID*
2005THEA*EMMASARA*IDAJULIEHANNA*EMILIENORA*MALININGRID*
2006THEA*SARA*EMMAJULIENORA*HANNA*IDAINGRID*EMILIEMARIA
2007SARA*THEA*EMMAJULIENORA*IDAEMILIELINNEA*INGRID*ANNA
2008LINNEA*EMMASARA*NORA*THEA*IDASOFIE*LEAH*INGRID*JULIE
2009EMMASARA*LINNEA*NORA*SOFIE*THEA*IDAEMILIEINGRID*MAJA*
2010EMMALINNEA*SARA*NORA*SOFIE*INGRID*EMILIEMAJA*THEA*IDA
2011EMMANORA*SARA*SOFIE*MAJA*THEA*LINNEA*INGRID*EMILIEJULIE
2012NORA*EMMASOFIE*LINNEA*INGRID*SARA*EMILIESOFIA*LEAH*IDA*
2013SARA*EMMASOFIE*NORA*MAJA*INGRID*SOFIA*THEA*LINNEA*EMILIE
2014NORA*EMMASARA*SOFIE*EMILIESOFIA*MAJA*THEA*ANNALINNEA*
2015EMMANORA*SARA*SOFIE*SOFIA*OLIVIAELLAEMILIELEAH*ANNA*
2016NORA*EMMASARA*SOFIE*SOFIA*MAJA*OLIVIAELLAINGRID*EMILIE