6592_om_not-searchable
/befolkning/statistikker/navn/aar
6592_om
statistikk
2015-01-27T10:00:00.000Z
Befolkning
no
false
Navnestatistikken gir en oversikt over de mest populære jentenavn og guttenavn i 2014 og tilbake til 1880. Nora og Lucas er de mest populære navnene i 2014.

Navn2014

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Navn
Emne: Befolkning

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Problem med unorske teikn

Ein del namn inneheld bokstavar som ikkje er med i det norske alfabetet. Behandlinga av desse er ikkje konsekvent i personregisteret. Tidlegare blei alle slike teikn "omsett". No er det mogleg å få med ein del av dei. Resultatet blir eit stort rot. Til dømes av i alt

5449 ANDRE er

1831 ANDRÉ

72 ANDRÈ

og

13 ANDRE'

Dette blir galt same kva. Vi har valt å slå saman variantane, sjølv om enkelte tilfelle blir feil, antakeleg mest når det gjeld etternamn.

Kodingen er slik:

È med E

É med E

Ô med O

' med blank

Ä med Æ

Ü med Y

Ö med Ø

 

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Fylke

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Ikke relevant

Brukere og bruksområder

Ikke relevant

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Ikke relevant

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Ikke relevant

Datakilder og utvalg

Statistisk sentralbyrå bruker kopi av Folkeregisteret frå 01.01. kvart år som grunnlag for namnestatistikken.

Datainnsamling, editering og beregninger

Ikke relevant

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ikke relevant

Revisjon

Ikke relevant