Folke- og boligtellingen, hovedtall (opphørt)2011

Innhold

Arkiv for Folke- og boligtellingen, hovedtall (opphørt) - hvert 10. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. juni 2012 2011 Hvor bor egentlig studentene?