215541_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/aar
215541_tabell
statistikk
2015-04-09T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
false
Statistikken viser bosatte og areal i tettsteder per 1. januar 2014. i tillegg presenteres tall for antall bosatte i tettbygde- og spredtbygde strøk fordelt på kommune og fylke og tall for befolkningstetthet (innbyggere per km2 tettstedsareal).

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2014

Innhold