Økonomiske analyser, 2/2014

Vil klimaendringer gi økt innvandring?

Publisert:

Hvem vil flytte som følge av klimaendringene, og hvor vil de flytte til? Et varmere klima globalt kan gi økt innvandring til Norge, men det er svært usikkert hvor mange ekstra innvandrere det kan dreie seg om. De som blir hardest rammet av klimaendringene ser ut til å være de som har minst muligheter for å flytte til Norge. For å komme nærmere gode anslag for hvor mange ekstra innvandrere til Norge det kan dreie seg om, trengs ikke bare kunnskap om effekter av klimaendringene, men også om hvorfor og hvordan innvandring til Norge skjer.

Åpne og les artikkelen i PDF (569 KB)

Kontakt