Samfunnsspeilet, 1995/3

Vi får færre barn enn vi forventer

Publisert:

Kvinner både i vårt eget og andre europeiske land har en tendens til å overvurdere hvor mange barn de skal få. Norske kvinner som var 20 eller 23 år i 1988 regnet f.eks. med å få 1,3 barn i gjennomsnitt i løpet av de neste fire årene, mens de i virkeligheten bare fikk 0,4 barn. Kvinnenes egne framtidsplaner eller -ønsker kan altså ikke brukes direkte i befolkningsprognoser.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.5 MB)

Kontakt