Samfunnsspeilet, 1994/2

Ut av redet - utflytting i flere trinn

Publisert:

Til tross for at stadig færre unge er i lønnet arbeid, ser det ikke ut til at de dermed blir boende hjemme lenger. Alderen ved det endelige oppbruddet hjemmefra har vært nokså uendret de par siste tiårene, mens flyttealderen var atskillig høyere for dem som var født tidlig i vårt århundre. Stadig forlater jentene foreldrehjemmet tidligere enn guttene. Flytting hjemmefra skjer ofte i flere trinn, og det er langt flere gutter enn jenter som flytter hjem igjen efter en første utflyfting.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.9 MB)

Kontakt