Publikasjon

Notater 2013/36

Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012

Dokumentasjonsrapport

Innhold

I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av undersøkelsen om Samvær og bosted 2012.

Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 er finansiert av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført tidligere, og denne undersøkelsen er en forlengelse av disse.

Utvalget består av foreldre som ikke bor sammen. Begge foreldre til 2 250 barn er trukket ut til undersøkelsen. Utgangspunktet for spørsmålene er det yngste felles barnet, men det stilles også spørsmål om andre felles barn. Undersøkelsen representerer følgelig seks forskjellige undergrupper: alle foreldre som ikke bor sammen, bostedsforeldre, samværsforeldre, bidragspar, alle yngste barn og alle felles barn.

Totalt svarte 59,8 prosent av bruttoutvalget på undersøkelsen. Den viktigste årsaken til frafall er at vi ikke klarte å komme i kontakt med personene i utvalget.

I notatet undersøkes det om frafallet har introdusert skjevheter. Det er utarbeidet vekter for alle undergruppene.

Kontakt