På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Notater 2004/26

Dokumentasjons- og tabellrapport

Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002. Dokumentasjons- og tabellrapport

Ansvarlige

Aina Helen Sætre, Trygve Kalve

Serie og -nummer

Notater 2004/26

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

108

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt