Notater 2004/26

Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002

Dokumentasjons- og tabellrapport

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt