Samfunnsspeilet, 1995/4E

Undergang eller overgang for uttynningskommunene?

Publisert:

Her føres noen resonnementer omkring spørsmålene: Hvordan virker en befolkningsnedgang i en gitt region inn på den lokale økonomien? Blir det færre munner å mette og dermed mer til hver enkelt, eller skjer det stikk motsatte? Starter befolkningsnedgangen en prosess som på sikt undergraver den lokale økonomien og forsterker sine egne årsaker?

Åpne og les artikkelen i PDF (1.8 MB)

Kontakt