Svalbardstatistikk

Under polarhimmelen

Publisert:

Statistisk sentralbyrå utvider statistikkarbeidet på Svalbard og gjennomfører blant annet en pris- og forbruksundersøkelse i Longyearbyen.

.

Longyearbyen har tradisjon for å være en brakkeby, men i løpet av de siste ti-femten årene har byen utviklet servicetilbud på lik linje med andre lokalsamfunn. Turist- og næringsliv er i sterk utvikling. (Foto: Scanpix, 1998)

- Bakgrunnen er de store endringene i byen de siste ti-femten årene, sier fagdirektør for økonomisk statistikk, Olav Ljones. Det bor i dag om lag 1 400 nordmenn på Svalbard, de fleste av disse lever i Longyearbyen. Byen har de siste ti-femten årene endret seg fra å være et lite, mannsdominert lokalsamfunn styrt av Store Norske Spitsbergen Kullkompani til å bli et moderne familiesamfunn med skole, bank, butikker, barnehager og kirke.

Behov for bedre statstikk

Statistikkloven gjelder ikke på Svalbard og det finnes ingen systematisk eller kontinuerlig innhenting av statistikk fra øysamfunnet. Justisdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Miljøvern - departementet og Svalbard Samfunnsdrift har tatt initiativ til at SSB utvider statistikkarbeidet på Svalbard. - Fordi statistikkloven ikke gjelder, er ulike viktige registre mangelfulle eller helt fraværende på Svalbard, sier Olav Ljones. - Innbyggerne er registrert i folkeregisteret i hjemkommunen på fastlandet, men med mulighet for å merke av om de tilhører Svalbards befolkning. En grunnoppgave blir å oppdatere oversikter over befolkningsantall og -sammensetning på Svalbard.

1999 var første og så langt eneste året SSB har publisert en helhetlig statistikk om Svalbard. Nå setter SSB i gang arbeidet med å oppdatere og utvide disse statistikktabellene. Samtidig gjennomfører SSB en stor pris- og forbruksundersøkelse i Longyearbyen. - Den skal belyse hvordan folks økonomiske situasjon har utviklet seg de siste ti årene og hvordan folk i Longyearbyen har det økonomisk sett sammenliknet med tilsvarende grupper på fastlandet, sier Olav Ljones. SSB gjennomførte også en pris- og forbruksundersøkelse for Longyearbyen i 1990. - Den nye undersøkelsen legger et godt grunnlag for å følge opp pris- og kostnadsutviklingen i Longyearbyen, avslutter Ljones.Til Svalbardstatistikken

Kontakt