Asylsøknader 1.1.-31.12.2016, etter statsborgerskap

Tilbake til artikkelen

Asylsøknader 1.1.-31.12.2016, etter statsborgerskap
Afghanistan 373
Albania 130
Eritrea 586
Etiopia 158
Irak 215
Iran 132
Somalia 154
Statsløs 158
Syria 529
Andre 1 025
I alt 3 460

Kontakt