Andel med ektefelle uten innvandrerbakgrunn, etter bakgrunnsregion. Gifte kvinner og menn født 1972-1994. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel med ektefelle uten innvandrerbakgrunn, etter bakgrunnsregion. Gifte kvinner og menn født 1972-1994. Prosent
  Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandret før 18 år Uten innvandrerbakgrunn
Norge/Norden 86 78 92
Vest-Europa ellers + Nord-Amerika, Oseania 82 72 .
Øst-Europa, EU 73 55 .
Øst-Europa, ikke EU 27 15 .
Asia 9 13 .
Afrika 17 13 .
Sør- og Mellom-Amerika 60 54 .
      .
Antall gifte 4 390 12 382 295 326

Kontakt