Folkemengde i Norge fordelt på 30 grunnkoder, per 1. januar 2013

Tilbake til artikkelen

Folkemengde i Norge fordelt på 30 grunnkoder, per 1. januar 2013
  Folkemengde i Norge per 1. januar 2013, etter eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland
  Antall I prosent av folkemengde
Befolkningen i alt (kode) 5 051 275 100
Født i Norge med 2 norskfødte foreldre og 4 norskfødte besteforeldre (000) 3 879 086 77
Født i Norge med 2 norskfødte foreldre og 1 utenlandsfødt besteforelder (001) 126 670 3
Født i Norge med 2 norskfødte foreldre og 2 utenlandsfødte besteforeldre (002) 8 766 0
Født i Norge med 2 norskfødte foreldre og 3 utenlandsfødte besteforeldre (003) 421 0
Født i Norge med 2 norskfødte foreldre og 4 utenlandsfødte besteforeldre (004) 465 0
Født i Norge med 1 utenlandsfødt forelder og 4 norskfødte besteforeldre (010) 26 946 1
Født i Norge med 1 utenlandsfødt forelder og 1 utenlandsfødt besteforelder (011) 25 184 1
Født i Norge med 1 utenlandsfødt forelder og 2 utenlandsfødte besteforeldre (012) 183 637 4
Født i Norge med 1 utenlandsfødt forelder og 3 utenlandsfødte besteforeldre (013) 8 740 0
Født i Norge med 1 utenlandsfødt forelder og 4 utenlandsfødte besteforeldre (014) 5 427 0
Født i Norge med 2 utenlandsfødte foreldre og 4 norskfødte besteforeldre (020) 235 0
Født i Norge med 2 utenlandsfødte foreldre og 1 utenlandsfødt besteforelder (021) 289 0
Født i Norge med 2 utenlandsfødte foreldre og 2 utenlandsfødte besteforeldre (022) 2 056 0
Født i Norge med 2 utenlandsfødte foreldre og 3 utenlandsfødte besteforeldre (023) 2 339 0
Født i Norge med 2 utenlandsfødte foreldre og 4 utenlandsfødte besteforeldre (024) 117 144 2
Født i utlandet med 2 norskfødte foreldre og 4 norskfødte besteforeldre (100) 33 478 1
Født i utlandet med 2 norskfødte foreldre og 1 utenlandsfødt besteforelder (101) 2 417 0
Født i utlandet med 2 norskfødte foreldre og 2 utenlandsfødte besteforeldre (102) 416 0
Født i utlandet med 2 norskfødte foreldre og 3 utenlandsfødte besteforeldre (103) 6 0
Født i utlandet med 2 norskfødte foreldre og 4 utenlandsfødte besteforeldre (104) 4 0
Født i utlandet med 1 utenlandsfødt forelder og 4 norskfødte besteforeldre (110) 696 0
Født i utlandet med 1 utenlandsfødt forelder og 1 utenlandsfødt besteforelder (111) 542 0
Født i utlandet med 1 utenlandsfødt forelder og 2 utenlandsfødte besteforeldre (112) 29 149 1
Født i utlandet med 1 utenlandsfødt forelder og 3 utenlandsfødte besteforeldre (113) 2 455 0
Født i utlandet med 1 utenlandsfødt forelder og 4 utenlandsfødte besteforeldre (114) 281 0
Født i utlandet med 2 utenlandsfødte foreldre og 4 norskfødte besteforeldre (120) 11 0
Født i utlandet med 2 utenlandsfødte foreldre og 1 utenlandsfødt besteforelder (121) 16 0
Født i utlandet med 2 utenlandsfødte foreldre og 2 utenlandsfødte besteforeldre (122) 432 0
Født i utlandet med 2 utenlandsfødte foreldre og 3 utenlandsfødte besteforeldre (123) 645 0
Født i utlandet med 2 utenlandsfødte foreldre og 4 utenlandsfødte besteforeldre (124) 593 322 12

Kontakt