Samfunnsspeilet, 2000/5

Hus- og omsorgsarbeid blant småbarnsforeldre

Størst likedeling blant de høyt utdannede

Publisert:

Økt yrkesarbeid blant mødre har medført større oppmerksomhet om fedres deltakelse hjemme. I denne artikkelen diskuteres arbeidsdelingen blant småbarnsforeldre. Fedre deltar jevnt over mer i barneomsorgen enn i det vanlige husarbeidet, men fremdeles står mødre flest for det meste av arbeidet hjemme, også i par der begge er yrkesaktive på heltid. Det er imidlertid stor variasjon mellom grupper. Særlig er det tydelig at par med høy utdanning har en jevnere deling av oppgaver enn andre, noe som gjelder uavhengig av tilknytning til yrkeslivet.

Åpne og les artikkelen i PDF (173 KB)

Kontakt