Statistisk årbok

Statistisk årbok ble nedlagt med 2013-utgaven. 

Publisert Tittel Åpne
1. november 1953 Statistisk årbok for Norge 1953 SammendragPDF (425 sider)
20. november 1952 Statistisk årbok for Norge 1952 SammendragPDF (431 sider)
5. desember 1951 Statistisk årbok for Norge 1951 SammendragPDF (456 sider)
7. oktober 1950 Statistisk årbok for Norge 1950 SammendragPDF (438 sider)
3. november 1949 Statistisk årbok for Norge 1949 SammendragPDF (466 sider)
24. juli 1948 Statistisk årbok for Norge 1946-1948 SammendragPDF (514 sider)
4. januar 1946 Statistisk årbok for Norge 1943-1945 SammendragPDF (544 sider)
16. november 1942 Statistisk årbok for Norge 1942 SammendragPDF (410 sider)
29. november 1941 Statistisk årbok for Norge 1941 SammendragPDF (374 sider)
8. november 1940 Statistisk årbok for Norge 1940 SammendragPDF (382 sider)
6. oktober 1939 Statistisk årbok for Norge 1939 SammendragPDF (372 sider)
28. september 1938 Statistisk årbok for Norge 1938 SammendragPDF (356 sider)
24. september 1937 Statistisk årbok for Norge 1937 SammendragPDF (333 sider)
4. september 1936 Statistisk årbok for Norge 1936 SammendragPDF (294 sider)
12. september 1935 Statistisk årbok for Norge 1935 SammendragPDF (284 sider)
3. september 1934 Statistisk årbok for Norge 1934 SammendragPDF (285 sider)
5. september 1933 Statistisk årbok for kongeriket Norge 1933 SammendragPDF (281 sider)
20. juli 1932 Statistisk årbok for kongeriket Norge 1932 SammendragPDF (293 sider)
10. desember 1931 Statistisk årbok for kongeriket Norge 1931 SammendragPDF (299 sider)
15. juli 1930 Statistisk årbok for kongeriket Norge 1930 SammendragPDF (292 sider)