Publikasjon

Notater 2006/5

Statistical metadata in Statistics Norway

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen